Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

sám hối chuyển hóa - các bài viết về sám hối chuyển hóa, tin tức sám hối chuyển hóa

3 cách sám hối giúp tâm bình an, tiêu trừ nghiệp chướng

Sám hối là ăn năn tội lỗi đã mắc phải và quyết chừa bỏ, không tái phạm lỗi sau. Nếu biết cách sám hối, chúng ta sẽ được nhẹ nhõm, giảm trừ được tội lỗi, sinh ra phước báo và trí tuệ, chuyển hóa được nghiệp tội.

3 cách sám hối giúp tâm bình an, tiêu trừ nghiệp chướng

3 cách sám hối giúp tâm bình an, tiêu trừ nghiệp chướng

Sám hối là ăn năn tội lỗi đã mắc phải và quyết chừa bỏ, không tái phạm lỗi sau. Nếu biết cách sám hối, chúng ta sẽ được nhẹ nhõm, giảm trừ được tội lỗi, sinh ra phước báo và trí tuệ, chuyển hóa được nghiệp tội.

04/10/2023

1142 Lượt xem

Cảm ơn bạn đã để lại câu hỏi, câu hỏi của bạn đã được gửi tới quản trị viên để xác nhận!