Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

nơi Đức Phật Thích Ca đản sinh - các bài viết về nơi Đức Phật Thích Ca đản sinh, tin tức nơi Đức Phật Thích Ca đản sinh