Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - các bài viết về ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tin tức ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát