Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

lợi ích của việc giữ giới - các bài viết về lợi ích của việc giữ giới, tin tức lợi ích của việc giữ giới

5 giới là gì? Giữ giới để được sống thọ, giàu có, bình an

Ngũ giới là 5 quy chuẩn đạo đức mà Đức Phật chế ra cho chúng ta thực hành. Giữ giới sẽ mang lại cho người thọ trì nhiều phước lành, sức khỏe, trí thông minh, tài sản,... và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

5 giới là gì? Giữ giới để được sống thọ, giàu có, bình an

5 giới là gì? Giữ giới để được sống thọ, giàu có, bình an

Ngũ giới là 5 quy chuẩn đạo đức mà Đức Phật chế ra cho chúng ta thực hành. Giữ giới sẽ mang lại cho người thọ trì nhiều phước lành, sức khỏe, trí thông minh, tài sản,... và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

04/10/2023

93 Lượt xem

Cảm ơn bạn đã để lại câu hỏi, câu hỏi của bạn đã được gửi tới quản trị viên để xác nhận!