Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám - các bài viết về Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, tin tức Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám