Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng - các bài viết về Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng, tin tức Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng