Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Địa Tạng Bồ tát và lời đại nguyện - các bài viết về Địa Tạng Bồ tát và lời đại nguyện, tin tức Địa Tạng Bồ tát và lời đại nguyện