Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đệ nhất đầu đà tôn giả - các bài viết về Đệ nhất đầu đà tôn giả, tin tức Đệ nhất đầu đà tôn giả