Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đề Bà Đạt Đa hại Phật - các bài viết về Đề Bà Đạt Đa hại Phật, tin tức Đề Bà Đạt Đa hại Phật