Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu? - các bài viết về Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?, tin tức Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?