Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác - các bài viết về Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, tin tức Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác