Tháng 7 xá tội vong nhân và sự thật về những quan niệm tâm linh

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm là tháng cô hồn hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân, Diêm Vương mở Quỷ môn quan cho ma quỷ tự do lên dương thế. Cho nên, nhiều người kiêng ra đường sau 21h hoặc không nói to hay réo tên nhau vì sợ ma quỷ sẽ đến bắt người.
Quan niệm trên đúng hay sai và chúng ta nên làm gì để tăng trưởng phước báu trong tháng xá tội vong nhân? Trong bài viết dưới đây, Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa sẽ giúp chúng ta có chính kiến về ngày xá tội vong nhân theo góc nhìn đạo Phật.

Tại sao tháng 7 là tháng xá tội vong nhân?

Người chưa có chính kiến Phật Pháp sẽ nghĩ rằng tháng 7 rất xui xẻo vì ma quỷ quấy nhiễu. Thế nhưng, theo quan điểm của đạo Phật, tháng 7 là cơ hội để báo hiếu cha mẹ, tổ tiên, cứu chúng sinh nơi địa ngục, ngạ quỷ. Cô Chủ nhiệm chia sẻ: “Trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng tập trung tại một nơi để tu hành, sách tấn, rèn giũa bằng giới pháp của Phật. Trong ngày tự tứ sau mùa an cư (tức Rằm tháng 7), chư Tăng mang hết công đức, phước báu trong 3 tháng tu tập của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Vậy nên, tín chủ đã phát tâm cúng dường cho Tăng đoàn trong 3 tháng an cư thì đến ngày đó được vẹn tròn công đức. Bởi vì, khi ấy, Tăng đoàn rộng lớn thì các Thầy hồi hướng sẽ trọn vẹn. Bất kể ai cúng dường và bao giờ đi chăng nữa thì vẫn được hưởng công đức, phước báu của chư Tăng. Nếu chúng ta có lòng tin bất thối chuyển vào Tăng đoàn nào thì mình sẽ nhận được đầy đủ công đức của Tăng đoàn đó”.
Trong buổi trạch giảng, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ thêm: “Vào ngày tự tứ, mình đem công đức cúng dường của mình hồi hướng cho cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng và tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Các vị ấy ở trong cảnh giới nào, khi các Thầy hồi hướng công đức thì phúc báo liền phát sinh đến các vị vong linh, ngạ quỷ hoặc ở dưới địa ngục. Những người đủ công đức, khi mình cúng dường tương ưng với công đức, phước báo đó khiến cho người ta được thoát khỏi chỗ đó theo nhân quả của người ta”.
Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về vấn đề tại sao tháng 7 gọi là tháng xá tội vong nhân
Cô Phạm Thị Yến đã chia sẻ về vấn đề tại sao tháng 7 gọi là tháng xá tội vong nhân

Từ lời Cô Chủ nhiệm chia sẻ, chúng ta hiểu được vì sao tháng 7 được gọi là tháng xá tội vong nhân. Bởi những vong linh trong cảnh khổ được chuyển kiếp do có người thân hồi hướng công đức phước báu cho họ; và đây là duyên nghiệp, nhân quả công bằng, chứ không phải cứ tháng 7 âm lịch hằng năm là họ sẽ được về dương thế.

Quan điểm tháng xá tội vong nhân ma quỷ được tự do lên dương thế là tà kiến!

Về vấn đề nhiều người kỵ ra đường sau 21h vì sợ bị ma trêu trong tháng cô hồn, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Chúng ta có hợp duyên với vong linh và bị nghiệp hành thì vong linh ấy có thể đến đòi chúng ta bất cứ lúc nào. Chứ không phải đến Rằm tháng 7 hay tháng 7 ra đường bị vong linh bắt”.
Trong buổi chia sẻ với các Phật tử, Cô Chủ nhiệm khẳng định: “Tháng 7 là tháng người ta được thoát ra để chuyển kiếp. Ví dụ: Nếu đang ở địa ngục, người ta tương ưng với phước báo về súc sinh thì sẽ thoát địa ngục về súc sinh; tương ưng với ngạ quỷ thì sẽ đầu thai vào ngạ quỷ. Nếu số cúng dường và tâm của tín chủ tương ưng với người đã chết từ nhiều kiếp xưa, người đó có thể tái sinh về cõi người, cõi Trời. Ngoài ra, vong linh có thể về cõi Trời là do nghiệp mà họ được tự thoát ra. Tức là nghiệp địa ngục tiêu và họ lại sinh về nơi khác. Vậy nên, tháng xá tội vong nhân là tháng mà chúng sinh trở nên lành thiện”.
Từ lời Cô Chủ nhiệm chia sẻ, chúng ta đã biết quan niệm Diêm Vương mở Quỷ môn quan cho ma quỷ lên dương thế là sai lầm, tà kiến không đúng với tinh thần đạo Phật.

Quan niệm tháng xá tội vong nhân, Diêm Vương sẽ mở Quỷ môn quan để ma quỷ tự do lên dương thế là không đúng (ảnh minh họa)
Quan niệm tháng xá tội vong nhân, Diêm Vương sẽ mở Quỷ môn quan để ma quỷ tự do lên dương thế là không đúng (ảnh minh họa)

Những vong linh nào được thoát cảnh khổ trong tháng xá tội vong nhân?

Như lời Cô Phạm Thị Yến chia sẻ, hằng năm, nhân kỷ niệm Quốc Khánh 02/9 cũng là dịp giảm án cho tù nhân. Thế nhưng, không phải tất cả tù nhân đều được giảm án mà chỉ người nào biết phấn đấu, tu dưỡng đạo đức mới được giảm án hoặc mãn hạn tù. Từ ví dụ trên, Cô Phạm Thị Yến đưa ra phân tích: “Tuy gọi là tháng xá tội vong nhân, nhưng những vong nhân nào được ra khỏi cảnh khổ là những vong linh có người thân làm công đức ở nơi Tam Bảo và chư Tăng hồi hướng công đức tu hành cho những gia đình người đó, để theo tâm nguyện của người nhà hồi hướng đến Cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời này, cha mẹ nhiều kiếp khác cộng với những tội nghiệp của người đó. Những vong linh nào ở trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, tội nghiệp người nào nhẹ tương ưng với phần cúng dường của mình vừa đủ thì vong linh đó được thoát ra, chuyển kiếp về cảnh giới cao hơn”.
Từ lời Cô chia sẻ, chúng ta biết rằng, không phải tất cả vong linh đều được xá tội vào ngày Rằm tháng 7, mà chỉ những vong linh có người thân cúng dường Tam Bảo, hồi hướng cho thì họ mới được lợi ích.

Vào tháng xá tội vong nhân những vong linh được thoát khỏi cảnh khổ là khi có người thân làm công đức tại nơi Tam Bảo (ảnh minh họa)
Vào tháng xá tội vong nhân những vong linh được thoát khỏi cảnh khổ là khi có người thân làm công đức tại nơi Tam Bảo (ảnh minh họa)

Tháng xá tội vong nhân nên làm gì để được nhiều lợi ích?

Để tháng 7 âm lịch thêm phần ý nghĩa và mang lại lợi ích thù thắng cho kẻ còn, người mất thì chúng ta nên làm gì? Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Nhân ngày, nhân tháng chư Tăng tự tứ này, chúng ta nên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phước lành đến cho Cửu huyền thất tổ, cha mẹ đời này cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước là các chúng oán kết mà chúng ta đã tạo tội với họ. Những chúng nhận được phước báo từ sự cúng dường hồi hướng của mình, thoát kiếp rồi thì sẽ theo lời Phật dạy: Chúng nào nhận đồ bố thí thì sẽ phát tâm hộ trì. Cho nên, chúng ta cúng dường vào tháng 7 thì chúng ta càng có nhiều những nhân duyên được hộ trì”.
Như vậy vào tháng chư Tăng tự tứ, chúng ta nên cúng dường Tam Bảo hồi hướng công đức ấy đến thân nhân quá vãng, khi họ thoát khổ thì chúng ta cũng an vui; đúng như câu “âm siêu dương thới”.

Vào tháng xá tội vong nhân, Phật tử nên cúng dường Tam Bảo và làm các việc thiện lành để có được nhiều lợi ích và phước báu

Từ lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta thấy rằng tháng 7 xá tội vong nhân không chỉ là dịp báo hiếu cha mẹ hiện tiền mà còn là dịp để chúng ta hướng về tiên tổ, thân nhân quá vãng để kẻ còn người mất đều được phúc lạc. Mong rằng, qua bài viết, quý Phật tử có tri kiến đúng đắn, ứng dụng vào cuộc sống để được nhiều lợi ích tốt đẹp.

Các bài nên xem:

1,965 lượt xem
04/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ