Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Vui thay Phật ra đời

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Hòa âm phối khí: Xuân Trí

Thể hiện: CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng


Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay.

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp được giảng
Vui thay Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu vui thay.

Khó thay được làm người
Khó thay được sống còn
Khó thay nghe diệu Pháp
Khó thay Phật ra đời.

Các bài nên xem:

32 lượt xem
01/04/2021

Bình luận