Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức cúng thí thực dành

Chi tiết
Hướng dẫn tụng kinh vu lan (Trích Đoạn)

Hướng dẫn cách tụng kinh Vu Lan (trích đoạn)

Với những gia đình có đám tang, tụng kinh Vu lan để hồi hướng công đức cho hương linh là

Chi tiết