Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Trong Việc Chuyển Hóa Thiên Tai

Trong kinh Đức Phật dạy: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý”. Ở đâu có Phật tử tu tập hòa hợp, biết hộ độ, thương tưởng đến Tăng chúng tu hành chân thật, vẹn toàn giới hạnh thì ở đó sẽ không có những thiên tai, chiến tranh, ách nạn.

Qua sự việc cơn bão MangKhut vừa qua, với sự phát nguyện tu tập và cúng dường của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa theo sự sách tấn của Cô Phạm Thị Yến đã góp phần làm chuyển hóa siêu bão MangKhut với sự tàn phá bằng năng lượng của “10 Quả Bom Nguyên Tử”.

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:

Phật tử Phạm Thị Yến trạch Pháp thường kỳ năm Kỷ Hợi.

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

126 lượt xem
25/10/2018