Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà, mà Phật tử chúng ta đang nương tựa vào chư Tăng tu hạnh đầu đà, nên chúng ta rất cần hiểu về hạnh đầu đà, công đức của hạnh đầu đà, nên tuần lễ tu này sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng được tín tâm đối với chư Tăng, từ sự tín tâm đối với chư Tăng, chúng ta sẽ tăng trưởng được tín tâm đối với Tam Bảo. Vì tín tâm đối với Tam Bảo, chúng ta sẽ tinh tấn trong các thiện Pháp, tinh tấn tu hành và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta.

Kính thưa quý đạo hữu! Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết Pháp độ chúng sinh và các vị tôn giả truyền giảng lại lời của Ngài cho các Tỳ-kheo và dân chúng bằng sự chứng đắc của mình, không qua sách vở ghi chép.

Đức Phật nhập diệt, tôn giả Ma Ha Ca Diếp đã cho mở đại hội kết tập kinh điển và từ đó lời Đức Phật dạy đã được kết tập thành hệ thống và được chính thức lưu truyền dưới các hình thức truyền tụng, ghi chép thành kinh văn trên lá, giấy… cho đến ngày nay.

Tâm Chiếu Hoàn Quán mong rằng, sau tuần lễ tu thiền, quý đạo hữu sẽ chia sẻ cảm nhận hạnh phúc của mình lên nhóm “Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày!” khi thực hành quán niệm về lợi ích to lớn của Hạnh Đầu Đà. Kính chúc quý đạo hữu có tuần lễ tu tập nhiều lợi ích, hạnh phúc!

Chú thích: 

– Trong chương trình có các phần tán lễ, tụng kinh, nghe Pháp và ngồi thiền; đường link video, hướng dẫn về đề mục quán khi ngồi thiền. Do các bài kinh ngắn và video ngắn, nên thực hiện cả tụng kinh cả xem video trong thời khóa tu tập.
– Có thể kết hợp tu cùng với bài số 8 hóa giải nghiệp.
– Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8 thì thay thế chương trình tụng kinh phụ bằng chương trình tu tập này. Nếu bài số 8 đã cúng cơm thì thời tu này không cúng cơm.
– Nếu đạo hữu nào cúng dường thì tùy duyên bạch cúng dường.
– Thời gian tu tập trong một tuần từ: 6 – 13/3/ ÂM LỊCH hàng năm (trừ một ngày về chùa tu bát quan trai, nếu đạo hữu nào tu tại nhà, thì thời buổi tối mùng 8, sẽ tu theo chương trình này)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

II. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên bày lễ hoặc hương, hoa, trà, quả, thực (bát cơm) hoặc nước trà hoặc nước trắng.

C. Nghi Thức Tu Tập

Nếu quý đạo hữu tham gia chương trình phát trực tiếp của quý Thầy, thì quý đạo hữu thực hiện như sau: Nguyện hương + Văn khấn theo chương trình này -> Theo dõi chương trình trực tiếp của quý Thầy -> Kết thúc -> Thực hiện các phần còn thiếu của chương trình này.

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
Nhân kỷ niệm ngày vía của tôn giả Ma Ha Ca Diếp, con xin tu tập theo chương trình “Tu tập tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của Thánh Tăng Đại Ca Diếp”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp) mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng con tu tập cảm niệm, tán dương pháp hạnh tu đầu đà của tôn giả Ma Ha Ca Diếp và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Niêm hoa vi tiếu
Đức Phật truyền trao
Bổn phận kết tập
Kinh điển truyền thừa
Mật ý Như Lai
Chúng sinh sau này
Đầu đà Pháp hành
Ở nơi bốn chỗ
Thân, thọ, tâm, pháp
Đoạn diệt tham dục
Thẳng tới Niết Bàn. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Mặc y phấn tảo. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Chỉ mặc ba y. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực để sống. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực theo thứ lớp. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ngồi ăn một lần. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ăn bằng bình bát. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không để dành đồ ăn. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Sống trong rừng. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở dưới gốc cây. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở ngoài trời. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở nghĩa địa. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Nghỉ ở đâu cũng được. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không nằm ngủ. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh Và Nghe Pháp

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở)

Ngày thứ nhất:

– Tụng bài: Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

– Nghe Pháp bài: [Ngày 1] Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Ngày thứ hai: 

– Tụng bài: Kinh Ngài Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 2] Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

Ngày thứ ba: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

– Nghe Pháp bài: [Ngày 3] Quán chiếu đoạn trừ tâm dính mắc, nhiễm ô khi làm phận sự

Ngày thứ bốn: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 2)– Xứng Đáng Thuyết Pháp Thanh Tịnh

– Nghe Pháp bài: [Ngày 4] Quán chiếu để chia sẻ Pháp với tâm thanh tịnh

Ngày thứ năm: 

– Tụng bài: Kinh Tệ Nạp Y

– Nghe Pháp bài: [Ngày 5] Quán chiếu công đức phụng sự người tu hạnh đầu đà

Ngày thứ sáu:

– Tụng bài: Kinh Thắng

– Nghe Pháp bài: [Ngày 6] Quán chiếu tư duy dứt trừ tranh biện, tâm ngã mạn về kiến thức Phật Pháp

Ngày thứ bảy: 

– Tụng bài: Kinh Mi-tiên vấn đáp, câu số 177: Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 7] Quán chiếu hạnh đầu đà thực hành thiểu dục dứt trừ lo lắng, sợ hãi

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

6. Tán Hạnh Đầu Đà Và Phát Nguyện

Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Làm ruộng phước điền
Khiến người cúng dường
Sinh nơi thiên giới
Khiến người tán thán
Rời ba đường ác
Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Thanh Văn, Duyên Giác
Bồ Tát tam thừa
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm
Thánh A La Hán
Còn mãi ở đời
Tế độ nhân thiên.
Con nay phát nguyện
Hộ trì chư Tăng
Nương tựa Tăng Bảo
Hành hạnh đầu đà
Nguyện cho chính Pháp
Thường trụ thế gian
Khiến cho chúng sinh
An lành hạnh phúc
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

7. Cúng Thực

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không cúng thực, thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán: 
– Quán chiếu hạnh phúc của mình khi gặp Phật Pháp. Mong muốn Phật Pháp trụ thế gian lâu dài, lợi ích cho mình và cho chúng sinh.
– Mong muốn có nhiều chư Tăng tu hạnh đầu đà.
– Phát khởi tâm mong muốn có duyên tu hạnh đầu đà.

Ngày 2: Đề mục quán:
Tư duy về lợi ích của người không chê bai ăn uống
Từ đó mình thực hành thì mình sẽ là người chân thật tán dương, tín kính Pháp đầu đà.

Ngày 3: Đề mục quán:
Quán chiếu việc chúng ta đến nhà người khác giúp đỡ có bị dính mắc hay không?
Từ đó:
– Phát khởi tâm từ bỏ sự dính, sự mắc, sự nhiễm ô
– Tư duy, vạch ra những tình huống xảy ra với mình để tán dương Pháp đầu đà

Ngày 4: Đề mục quán:
– Quán chiếu, tư duy từ trước tới nay khi giúp đỡ, chia sẻ Pháp có mong muốn cho người: hiểu Pháp, thực hành Pháp, mong Phật Pháp được trụ lâu dài.
– Quán chiếu tâm mình có thanh tịnh khi chia sẻ Pháp hay không?
Từ đó, đưa ra những cách giúp mình vượt qua được bản ngã. Nói được ra sự chuyển nghiệp của mình, của bạn đồng tu để người ta tin sâu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp.

Ngày 5: Đề mục quán:
– Tư duy về công đức phụng sự người Tỳ-kheo tu hạnh đầu đà của mình.
– Tư duy về cách mình khuyến tấn người khác nương tựa Tăng đoàn tu hạnh đầu đà.

Ngày 6: Đề mục quán:
– Mình đã từng ngã mạn về kiến thức Phật Pháp của mình hay không?
– Mình có phải là người thực hành Phật Pháp hay là đem Phật Pháp để tranh biện, lý luận
Từ đó, phát khởi tâm đời đời, kiếp kiếp học tới đâu thực hành tới đó. Chứ không mang Pháp của Phật tranh luận để làm bình phong.
Từ đó, thấy được sự cao quý của người thực hành Pháp đầu đà là thật tu, thật chứng, rồi phát khởi tâm kính quý Pháp.

Ngày 7: Đề mục quán:
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tình cảm
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có danh vọng
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có các mối quan hệ bạn bè
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tài sản
Từ đó, mong muốn thực hành hạnh đầu đà vì hạnh đầu đà dứt trừ được sự lo lắng, sợ hãi để có được an vui, hạnh phúc. Nỗi khổ từ sự lo lắng trong cuộc sống gia đình hiện tại. Từ đó, phát khởi tâm tán dương, cung kính, quý báu đối với hạnh đầu đà và Tỳ-kheo tu hành đầu đà.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 6 tháng 3
Nhân ngày lễ vía
Đệ nhất đầu đà
Tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Hộ trì nương tựa
Pháp hạnh đầu đà
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp giải thoát
Lợi ích chúng sinh. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con cũng xin hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng công đức này, nguyện hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau cùng được an vui hạnh phúc và tu tập cho đến ngày thành Phật.

Hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng.

Nhân kỷ niệm ngày vía của tôn giả Ma Ha Ca Diếp, con xin tu tập theo chương trình “Tu tập tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của Thánh Tăng Đại Ca Diếp”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con

(Nếu kết hợp tu bài số 8 thì bạch, nếu không kết hợp tu bài số 8 thì không bạch phần in đậm này: Con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp) mà con đã bạch thỉnh khi phát nguyện tu 49 ngày bài số 8)

Được nương oai lực Tam Bảo, công đức tu tập lục hòa của con, mà được duyên lành cùng con tu tập cảm niệm, tán dương pháp hạnh tu đầu đà của tôn giả Ma Ha Ca Diếp và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Niêm hoa vi tiếu
Đức Phật truyền trao
Bổn phận kết tập
Kinh điển truyền thừa
Mật ý Như Lai
Chúng sinh sau này
Đầu đà Pháp hành
Ở nơi bốn chỗ
Thân, thọ, tâm, pháp
Đoạn diệt tham dục
Thẳng tới Niết Bàn. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Mặc y phấn tảo. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Chỉ mặc ba y. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực để sống. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực theo thứ lớp. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ngồi ăn một lần. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ăn bằng bình bát. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không để dành đồ ăn. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Sống trong rừng. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở dưới gốc cây. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở ngoài trời. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở nghĩa địa. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Nghỉ ở đâu cũng được. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không nằm ngủ. Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh Và Nghe Pháp

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để mở)

Ngày thứ nhất:

– Tụng bài: Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

– Nghe Pháp bài: [Ngày 1] Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Ngày thứ hai: 

– Tụng bài: Kinh Ngài Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 2] Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

Ngày thứ ba: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

– Nghe Pháp bài: [Ngày 3] Quán chiếu đoạn trừ tâm dính mắc, nhiễm ô khi làm phận sự

Ngày thứ bốn: 

– Tụng bài: Kinh Nguyệt Dụ (Phần 2)– Xứng Đáng Thuyết Pháp Thanh Tịnh

– Nghe Pháp bài: [Ngày 4] Quán chiếu để chia sẻ Pháp với tâm thanh tịnh

Ngày thứ năm: 

– Tụng bài: Kinh Tệ Nạp Y

– Nghe Pháp bài: [Ngày 5] Quán chiếu công đức phụng sự người tu hạnh đầu đà

Ngày thứ sáu:

– Tụng bài: Kinh Thắng

– Nghe Pháp bài: [Ngày 6] Quán chiếu tư duy dứt trừ tranh biện, tâm ngã mạn về kiến thức Phật Pháp

Ngày thứ bảy: 

– Tụng bài: Kinh Mi-tiên vấn đáp, câu số 177: Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? (Trích đoạn)

– Nghe Pháp bài: [Ngày 7] Quán chiếu hạnh đầu đà thực hành thiểu dục dứt trừ lo lắng, sợ hãi

(Ngồi tụng; pháp khí: mõ)

6. Tán Hạnh Đầu Đà Và Phát Nguyện

Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Làm ruộng phước điền
Khiến người cúng dường
Sinh nơi thiên giới
Khiến người tán thán
Rời ba đường ác
Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Thanh Văn, Duyên Giác
Bồ Tát tam thừa
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm
Thánh A La Hán
Còn mãi ở đời
Tế độ nhân thiên.
Con nay phát nguyện
Hộ trì chư Tăng
Nương tựa Tăng Bảo
Hành hạnh đầu đà
Nguyện cho chính Pháp
Thường trụ thế gian
Khiến cho chúng sinh
An lành hạnh phúc
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

7. Cúng Thực

(Dành cho Phật tử kết hợp tu bài số 8. Nếu đạo hữu nào không cúng thực, thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được dâng vật thực cúng dường:
Thượng: Con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con xin cúng dường lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh, Thổ Địa tại nơi đây.
Sau: Con xin được nương oai lực Tam Bảo, hiến cúng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con mà được thọ thực no đủ.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

8. Ngồi Thiền

(Ngồi; chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin phép ngồi thiền, theo đề mục (đọc đề mục quán theo ngày tu tập, đọc đề mục xong thì xuống dưới đọc tiếp):

Ngày 1: Đề mục quán: 
– Quán chiếu hạnh phúc của mình khi gặp Phật Pháp. Mong muốn Phật Pháp trụ thế gian lâu dài, lợi ích cho mình và cho chúng sinh.
– Mong muốn có nhiều chư Tăng tu hạnh đầu đà.
– Phát khởi tâm mong muốn có duyên tu hạnh đầu đà.

Ngày 2: Đề mục quán:
Tư duy về lợi ích của người không chê bai ăn uống
Từ đó mình thực hành thì mình sẽ là người chân thật tán dương, tín kính Pháp đầu đà.

Ngày 3: Đề mục quán:
Quán chiếu việc chúng ta đến nhà người khác giúp đỡ có bị dính mắc hay không?
Từ đó:
– Phát khởi tâm từ bỏ sự dính, sự mắc, sự nhiễm ô
– Tư duy, vạch ra những tình huống xảy ra với mình để tán dương Pháp đầu đà

Ngày 4: Đề mục quán:
– Quán chiếu, tư duy từ trước tới nay khi giúp đỡ, chia sẻ Pháp có mong muốn cho người: hiểu Pháp, thực hành Pháp, mong Phật Pháp được trụ lâu dài.
– Quán chiếu tâm mình có thanh tịnh khi chia sẻ Pháp hay không?
Từ đó, đưa ra những cách giúp mình vượt qua được bản ngã. Nói được ra sự chuyển nghiệp của mình, của bạn đồng tu để người ta tin sâu Phật Pháp và thực hành Phật Pháp.

Ngày 5: Đề mục quán:
– Tư duy về công đức phụng sự người Tỳ-kheo tu hạnh đầu đà của mình.
– Tư duy về cách mình khuyến tấn người khác nương tựa Tăng đoàn tu hạnh đầu đà.

Ngày 6: Đề mục quán:
– Mình đã từng ngã mạn về kiến thức Phật Pháp của mình hay không?
– Mình có phải là người thực hành Phật Pháp hay là đem Phật Pháp để tranh biện, lý luận
Từ đó, phát khởi tâm đời đời, kiếp kiếp học tới đâu thực hành tới đó. Chứ không mang Pháp của Phật tranh luận để làm bình phong.
Từ đó, thấy được sự cao quý của người thực hành Pháp đầu đà là thật tu, thật chứng, rồi phát khởi tâm kính quý Pháp.

Ngày 7: Đề mục quán:
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tình cảm
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có danh vọng
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có các mối quan hệ bạn bè
– Lo lắng sợ hãi: Khi mong muốn có tài sản
Từ đó, mong muốn thực hành hạnh đầu đà vì hạnh đầu đà dứt trừ được sự lo lắng, sợ hãi để có được an vui, hạnh phúc. Nỗi khổ từ sự lo lắng trong cuộc sống gia đình hiện tại. Từ đó, phát khởi tâm tán dương, cung kính, quý báu đối với hạnh đầu đà và Tỳ-kheo tu hành đầu đà.

(đọc tiếp)

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên phù hợp với đạo hữu.

9. Xả Thiền

(Ba tiếng chuông; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin xả thiền.

10. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ gối; chắp tay phát nguyện)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

11. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mùng 6 tháng 3
Nhân ngày lễ vía
Đệ nhất đầu đà
Tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Đệ tử chúng con
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Hộ trì nương tựa
Pháp hạnh đầu đà
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc Thái dân an
Thế Giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Con lại xin đem công đức tu tập trong khóa lễ này, cùng công đức tu tập lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng thêm cho gia đình con (đọc các việc cụ thể đang mong cầu hoặc Phật tử nào đang tu bài số 8 hồi hướng chuyển nghiệp, thì đọc thêm tại phần này):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con lại xin hồi hướng hóa giải các nạn dịch cho chúng sinh: nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, Ác Độc Quỷ Vương, đa ác quỷ vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, công đức thực hành pháp lục hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng, mà tăng phúc, tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với gia đình con kết duyên pháp lữ, trợ duyên cho nhau thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề, cùng được hạnh phúc an vui.

Hồi hướng cho gia đình con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này và hồi hướng nguyện cho chúng nhân được tiêu ác nghiệp này, được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Xem nghi thức đầy đủ

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
Thông Báo Số Tài Khoản Của Chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.
Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Khi gửi tiền thì khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản…. con xin hồi hướng công đức phúc báo này, cho các vong linh (gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật, trong hiện tại con xin hồi hướng cho cha mẹ… được… hồi hướng cho con được (công việc… đọc ý mình ra)… Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

213 lượt xem
09/05/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục