Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu thế nào để oan gia trái chủ hóa giải oán kết?

Quy luật nhân quả luôn công bằng, có vay có trả, có oán có báo. Vì những tập nghiệp sâu nặng mà chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, luôn oán hận nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng may mắn cho chúng sinh là có những bậc đạo sư giác ngộ như Đức Phật Thích Ca. Người đã nhìn nhận và tìm được ra con đường giải thoát sinh tử, đau khổ cho chúng sinh được lợi ích và chân thật nhất.

Câu hỏi:

Con thưa Cô Yến! Đức Phật cũng đã dạy “tặng quà không nhận thì quà về tay ai”. Nếu như con làm phước và nói hồi hướng phước cho tất cả OGTC nhưng có một số OGTC không nhận thì con nên làm như thế nào ạ?

Con rất mong nhận được câu trả lời từ Cô ạ!

Câu hỏi từ nick facebook Đỗ Hoa gửi đến Cô Phạm Thị Yến về việc muốn trả hết nợ cho OGTC trong nhóm Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến.

Câu hỏi từ nick facebook Đỗ Hoa gửi đến Cô Phạm Thị Yến về việc muốn trả hết nợ cho OGTC trong nhóm Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến.

Cô Phạm Thị Yến trả lời:

Cô chào em!

Em muốn hết nghiệp thì em nên xuất gia, tinh tấn thực hành pháp giải thoát. Người xuất gia phải cắt tất cả các duyên tham ái ngũ dục, không còn sở hữu tài sản tiền bạc; chỉ còn ba y một bát, lấy khất thực để nuôi thân,… Cho nên tất cả các phúc báo tu tập đều hồi hướng cho chúng sinh mà không mong cầu sở hữu phúc báo. Vì thế, phúc báu đó phát sinh đến cho tất cả chúng oan gia trái chủ, vì chúng oan gia trái chủ có hữu duyên với mình trước.

Các duyên để oan gia trái chủ nhận phúc báu

Muốn cho các oan gia báo oán em, muốn họ nhận phúc của em thì cần đầy đủ các duyên:

  • Phải nhờ từ lực của Tam Bảo, nên em cần tìm Tăng đoàn tu tập trang nghiêm có nguyện độ sinh và nguyện độ cả cho cõi ngạ quỷ để em nương tựa tu học.
  • Nhất tâm nương tựa vào Tăng đoàn để tu tập, đây sẽ là DUYÊN giúp cho vong linh kết duyên với Tam Bảo.
  • Em chăm chỉ nghe Pháp tu tập, để có được tâm sám hối chân thành.
  • Tạo đủ phúc để hồi hướng. Ví như người nợ quá nhiều mà trả quá ít thì chưa đủ hoặc người chủ nợ thấy ít quá mà không nhận.

Đầy đủ duyên như vậy sẽ khiến cho vong linh thấy được phúc báo em tạo ra có lợi cho họ, chúng sinh có lợi thì theo nên họ sẽ nhận phúc. Ví dụ như chúng ngạ quỷ trong kinh: “NGẠ QUỶ NGOẠI BỨC TƯỜNG” (Kinh Nikaya), khi chúng ngạ quỷ này thấy các ngạ quỷ khác nhờ phúc báu người thân cúng dường hồi hướng mà được hạnh phúc hết đói khổ nên chúng ngạ quỷ đó rất mong cầu có người cúng dường hồi hướng cho chúng.

Các bài viết bạn nên xem:

227 lượt xem
08/04/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục