Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu Bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức? – Sơ đồ tu Phật tâm

Với mong muốn góp phần hóa giải, tiêu trừ dịch bệnh Covid-19 theo lời Phật dạy, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện tu tập Bát quan trai giới tại nhà. Tuy nhiên, đời sống tại gia còn nhiều ràng buộc nên sẽ có những chướng duyên cản trở đến việc thực hành giới Bát quan trai được trọn vẹn.

>>> Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn hạn hán

Vậy muốn được nhiều công đức khi tu Bát quan trai tại nhà, Phật tử chúng ta nên thực hành như thế nào? Sơ đồ tư duy dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách tư duy và phương pháp khi tu Bát quan trai tại nhà được lợi ích.

Sơ đồ tư duy - Tu bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?
Sơ đồ tư duy – Tu Bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?

Bài viết nên xem:

2.289 lượt xem
05/04/2020

Bình luận