Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trường Hợp Nào Cầu Siêu Vong Thai Hộ Người Khác Được

Câu Hỏi

Con chào cô Yến cùng các đạo hữu, cô ơi cho con hỏi đến ngày 19 tháng 6 này con về chùa cầu siêu vong thai nhi. Trước khi về chùa, con cần làm lễ thỉnh không cô và hôm đó con có thể cầu siêu thai nhi, hộ cho vợ chồng em trai con được không cô? Vì vợ chồng em trai con vô minh chưa biết đến Phật Pháp. Con làm hộ em trai con thì có lợi ích gì không cô?

Câu Trả Lời của Cô Phạm Thị Yến

Nếu các thai nhi, sau khi bị bỏ mạng, mà tái sinh vào cõi ngạ quỷ, thì chúng sẽ theo ÁI nghiệp mà có các liên hệ tương tác với cõi người.
Chúng ta xét về nghiệp duyên giữa vong thai với người qua sự quan hệ:
Vong thai bị mẹ giết hại, nên oán thù cha mẹ, đây là nhân duyên ÁI OÁN. Nếu trong gia đình có anh chị em, thì các vong thai sẽ ganh tỵ với anh chị em, sự ganh tỵ này là nhân duyên ÁI OÁN anh chị em.
Những người có liên quan tới sự bỏ mạng của thai nhi, trong trường hợp nạo thai hút thai, thì những người này có nhân duyên ÁI OÁN với vong thai, còn trường hợp thai chết lưu, thì những người này không gieo nhân ÁI OÁN.
Những vong thai nhi của người khác, mà mình quá nặng lòng quan tâm, điều đó nghĩa là mình có duyên ÁI MẾN hoặc ÁI OÁN với họ trong tiền kiếp trước.
Tất cả các vong thai nằm trong chùm nhân duyên ÁI OÁN, hay ÁI MẾN đối với mình, thì mình hướng tâm tới họ để làm các công đức đúng như lời Phật dạy, họ sẽ nhận được.

Em làm lễ trước ở nhà theo hướng dẫn 1 hoặc 2, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của em nhé.
Bài 1 – Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Ở Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi (Cúng Dường Tùy Tâm)
Bài 2 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)

360 lượt xem
17/07/2019

Bình luận