Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

🔴[TRỰC TIẾP] Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Số 3

[TRỰC TIẾP] Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Số 3

50 lượt xem
07/11/2020

Bình luận