Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[TRỰC TIẾP] Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Số 2

7 lượt xem
04/10/2020

Bình luận