Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

🔴[TRỰC TIẾP] Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cùng nhóm Phật Tử Xa Xứ – Số 3

[TRỰC TIẾP] Cô Phạm Thị Yến chia sẻ cùng nhóm Phật Tử Xa Xứ – Số 3

22 lượt xem
06/11/2020

Bình luận