Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trợ duyên cho gia đình đạo hữu thực hành hiếu hạnh – Đạo tràng Trúc Hưng Mỹ Hào

“Tâm hiếu và tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Thực hành hiếu hạnh theo lời Phật dạy, Phật tử Nguyễn Thị Sợi (Phật tử dự thính trong Trúc Hưng Mỹ Hào – Hưng Yên) đã nương vào đạo tràng thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng về tại gia chung, tác lễ nhập quan, di quan cho mẹ theo nghi thức Phật giáo.
Trên tinh thần hòa hợp mà Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến hằng sách tấn, đạo tràng Trúc Hưng Mỹ Hào đã cắt cử một số Phật tử tới trợ duyên, giúp đỡ gia đình các công việc Phật sự trong sáng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm Canh Tý (tức 15 và 16/12/2020)
Trong quá trình diễn ra tang lễ, các Phật tử đã vâng theo sự chỉ dạy của chư Tăng, nhất tâm nương tựa nơi Tam Bảo, tích cực trợ duyên cho gia đình đạo hữu thực hành hiếu hạnh theo lời Phật dạy.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đạo tràng Trúc Hưng Mỹ Hào sinh hoạt tại khu vực huyện Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; đang tu tập trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng.
Trưởng đạo tràng: Phật tử Nguyễn Thị Kim Hoàn

Gia đình tác bạch chư Tăng
Gia đình tác bạch chư Tăng
Phật tử trợ duyên làm phận sự trong tang lễ
Phật tử trong Trúc Hưng Mỹ Hào – Hưng Yên trợ duyên làm phận sự trong tang lễ
Phật tử trợ duyên phận sự đám ma
Phật tử trợ duyên phận sự trong tang lễ
Chư tăng chùa ba vàng tác lễ đám ma
Chư Tăng làm lễ cúng cơm cho vong linh
Chư Tăng tác lễ cho gia đình Phật tử
Chư Tăng chùa Ba Vàng đã đến tác lễ và trợ duyên cho tang lễ

Các bài nên xem:

4 lượt xem
30/12/2020

Bình luận