Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng dẫn đăng ký tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng

Trai đàn chẩn tế là một trong những pháp đàn tâm linh vi diệu tại chùa Ba Vàng, không những mang ý nghĩa to lớn với cả cõi tâm linh và người dâng cúng mà còn gây ấn tượng sâu sắc bởi những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu được rất nhiều nhân dân, Phật tử chứng nghiệm, chia sẻ.

Vậy lợi ích của đàn chẩn tế là gì, cách đăng ký tham gia lễ tai đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng thế nào? Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Lợi ích của đàn chẩn tế

1. Với cõi vong linh

(1) Vong linh được thọ thực: Việc cúng thí là đúng như Pháp, như kinh Phật dạy để giúp vong linh được thọ hưởng vật thực từ đàn lễ thanh tịnh.

Trong bài kinh Cúng linh, Đức Phật dạy: “Người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy”.

Điều này có nghĩa rằng, nếu người nào sau khi chết mà sinh về cõi vong linh, ngạ quỷ thì một số loài vong linh, ngạ quỷ sẽ được nuôi sống bằng thức ăn trong các đàn lễ hiến cúng vật thực của người thân, trong cõi người.

(2) Vong linh được nghe kinh, thính Pháp, sám hối tội lỗi, quy y Tam Bảo và phát tâm Bồ đề cầu Vô Thượng đạo. Bởi trong chương trình lễ trai đàn chẩn tế, chư Tăng đã nương oai lực Tam Bảo, tác lễ bạch Phật, tụng kinh cho các chúng chư Thiên, chư Thần cùng các chúng sinh trong cõi tâm linh đủ duyên về trai đàn chẩn tế.

Tại ngôi Chính Điện chùa Ba Vàng, chư Tăng tác lễ bạch Phật, tụng kinh trong đàn chẩn tế

Tại ngôi Chính Điện chùa Ba Vàng, chư Tăng tác lễ bạch Phật, tụng kinh trong đàn chẩn tế

Cõi vong linh ngạ quỷ đói khổ (Ảnh minh họa)

2. Với người dâng cúng

(1) Người dâng cúng được hạnh phúc: Trong kinh Tế đàn, Đức Phật dạy rằng: Tất cả các tế đàn với tâm rộng lớn, bố thí, không có sự sát hại chúng sinh; người thí chủ có đầy đủ tín tâm đối với Tam Bảo và đầy đủ giới, tế đàn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người dâng cúng.

Hình ảnh lễ trai đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại chùa Ba Vàng

Hình ảnh lễ trai đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại chùa Ba Vàng

Toàn cảnh đàn chẩn tế ngoài trời chùa Ba Vàng

Toàn cảnh đàn chẩn tế ngoài trời chùa Ba Vàng

(2) Được tăng trưởng tâm biết ơn, hiếu nghĩa: Lễ trai đàn chẩn tế là cơ hội để cho mọi người được cúng tế, làm phúc, hồi hướng đến cho vong linh gia tiên tiền tổ của gia đình được nương vào năng lực của chư Tăng mà thoát khổ. Đây là tâm biết ơn, hiếu nghĩa của con người.

Cách thức tham gia đàn chẩn tế chùa Ba Vàng

Trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng được tổ chức vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Quý nhân dân, Phật tử có thể đăng ký tham gia theo cách thức dưới đây.

1. Đối với nhân dân, Phật tử ngoài CLB Cúc Vàng

Quý nhân dân, Phật tử có thể bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế theo văn bạch sau:
“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ…
(Tùy duyên đọc 1 trong hai trường hợp sau)
– Trường hợp bạch trước khi diễn ra lễ đàn: Con được biết vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm….tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế tháng …/năm…, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)… vào ngày giờ đó được về chùa Ba Vàng tham dự lễ trai đàn,
– Trường hợp trong khi đàn chẩn tế đang diễn ra: Giờ này tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế tháng…/…, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)… được về đàn chẩn tế,
(Đọc tiếp)
Nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát кнổ.
(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hộ trì Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo)
(Đọc tiếp)
Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)…
Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nếu phát tâm cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

2. Đối với Phật tử CLB Cúc Vàng

Quý Phật tử có thể đăng ký lên câu lạc bộ danh sách các mục vong linh thỉnh mời về lễ trai đàn chẩn tế và phát tâm tác phước hồi hướng cho vong linh, gửi tịnh tài về câu lạc bộ để có công đức lục hòa. Sau khi đăng ký, quý vị làm theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

3. Cách hướng tâm khi tham gia

Để trợ duyên cho các vong linh được thỉnh mời về đàn chẩn tế được nhiều lợi ích nhất, quý vị nên tập trung, hướng tâm theo chư Tăng tác lễ. Bên cạnh đó, nên phát khởi tâm tùy hỷ với đàn lễ. Thân nhân vong linh gia tiên của gia đình có mặt ở đó, khi thấy con cháu mình đến dự đàn thí, họ cũng hoan hỷ.

Thậm chí, chúng ta có thể không có vật thực cúng ở đàn lễ nhưng nếu chúng ta khởi tâm tùy hỷ, tham dự với mọi người, với chư Tăng thì cũng được phước báu của sự tùy hỷ.

Đặc biệt nếu tham dự đàn cúng thí và tùy hỷ, sau này khi chúng ta gặp khó khăn, đói khổ cũng có thể được người giúp đỡ vì mình đã có phước tùy hỷ từ trước.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử chắp tay trang nghiêm, tham dự đàn chẩn tế

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử chắp tay trang nghiêm, tham dự đàn chẩn tế

Những câu chuyện chuyển hóa vi diệu qua lễ trai đàn chẩn tế

Thời gian qua, khi tham gia đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, rất nhiều người đã chứng nghiệm sự chuyển hóa tâm linh nhiệm màu, đặc biệt với các hiện tượng trên thân bệnh. Dưới đây là những câu chuyện tiêu biểu trong rất nhiều những câu chuyện chuyển hóa vi diệu được các Phật tử chia sẻ trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày.

1. Một đàn chẩn tế chuyển hóa nhiều nghiệp của gia đình Phật tử Bùi Thị Út (Hải Dương)

1.1. Chuyển hóa đau bụng dữ dội, chẩn đoán bị viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn cấp tính, rối ruột

Phật tử Bùi Thị Út – thành viên đạo tràng Trúc Độ Nguyễn Trãi – Hải Dương chia sẻ về câu chuyện chuyển hóa đặc biệt trên thân bệnh của chồng nhờ bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh tại chùa Ba Vàng.

Chiều ngày 16/2/Nhâm Dần, chồng Phật tử Bùi Thị Út đau bụng kịch liệt. Phật tử gọi ngay xe cấp cứu xuống viện đa khoa quốc tế Hải Phòng; gia đình không thể đi xa hơn vì lúc đó chú đau tím tái người.

Phật tử ngồi trên xe cấp cứu, liên tục bạch Phật xin gia hộ và hướng dẫn chồng bạch Phật sám hối. Chồng Phật tử cũng mếu máo bạch Phật xin gia hộ, dù trước kia không hề tin Phật Pháp.

Khi đến bệnh viện, chồng Phật tử Bùi Thị Út được đưa ngay vào phòng cấp cứu để khám và chụp chiếu. Tuy nhiên, chỉ khám ra căn bệnh viêm tuyến tiền liệt. Lúc này, chồng Phật tử đau vật lộn tím tái, không biết gì và được chuyển ngay về phòng bệnh, cơn đau dữ dội tiếp tục kéo dài đến chập tối ngày 17/2/Nhâm Dần.

Những cơn đau liên miên không dứt, Phật tử liên tục gọi bác sĩ cấp cứu trong đêm nhưng vì từ tối đã tiêm quá thuốc giảm đau rồi nên bác sĩ bảo cố chịu đến sáng, cho chồng đi chụp cộng hưởng.

Thậm chí đã dùng đến cả Morphin nhưng cơn đau của chồng Phật tử Bùi Thị Út càng tăng lên và không hề thuyên giảm. Chồng Phật tử cứ quật từ trên giường lao xuống đất, đầu liên tục đập vào tường và nói: “Như là dao đâm vào bụng, anh không chịu được nữa rồi, chắc chết mất!”.

Phật tử Bùi Thị Út vừa khóc vừa bạch Phật xin cho chồng gặp được bác sĩ giỏi để tìm ra nguyên nhân bệnh và cứu chồng. Nhưng khi ấy không còn bác sĩ giỏi trực nữa và được báo phải đợi đến sáng.

Tuy nhiên, nếu để đến sáng thì sợ chồng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Phật tử Bùi Thị Út yêu cầu chuyển tuyến lên Hà Nội ngay và tiếp tục tác phước hồi hướng cho các vong linh đang tác động trên thân bệnh của chồng, hồi hướng cho gia đình gặp được bác sĩ giỏi,… về trai đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày 18/2/Nhâm Dần để nhận phần phúc báo cúng dường của gia đình.

Thật vi diệu! Phật tử vừa bạch dứt vài phút thì 2 bác sĩ chạy vào phòng, cho chồng Phật tử đi cấp cứu ngay trong đêm. Chồng Phật tử được đưa vào khoa cấp cứu đặc biệt, có rất nhiều bác sĩ chạy đến cứu chữa.

Phật tử Bùi Thị Út ngồi chắp tay bạch Phật, tác phước cúng dường cho các vong linh cản trở tìm ra nguyên nhân bệnh và hướng tâm theo lời Cô Chủ nhiệm, bạch mời các vong linh về đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh. Sau gần 2 tiếng cấp cứu trong phòng, các bác sĩ thông báo chồng Phật tử bị rối ruột và cần mổ gấp.

Phật tử Bùi Thị Út lại tiếp tục tác phước hồi hướng, bạch Phật xin gia hộ cho chồng, bệnh nặng thì trở thành bệnh nhẹ và bệnh nhẹ sẽ hết. Phật tử bạch sám hối các vong linh và liên tục tác phước hồi hướng, bạch mời các vong linh về đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh.

Sau đó, chồng Phật tử được các bác sĩ giỏi nhất khám. Kết quả là, các bác sĩ báo chồng Phật tử không phải mổ nữa mà tiếp tục theo dõi, chỉ là bệnh viêm tinh hoàn và viêm tuyến tiền liệt thôi.

Chồng Phật tử không cần mổ nữa mà chỉ cần điều trị theo đơn tại nhà

Chồng Phật tử không cần mổ nữa mà chỉ cần điều trị theo đơn tại nhà

Phật tử vỡ òa trong hạnh phúc: “Mình vừa khóc, vừa tri ân Tam Bảo đã cứu được chồng thoát nạn ngay trong gang tấc. Lúc ấy, chồng mình đã ngủ và không hề thấy kêu đau nữa. Giờ chồng mình đã khỏi bệnh được 90% và đi lại được rồi!”.

1.2. Chuyển hóa nghiệp gia đình bất hòa

Bên cạnh đó, Phật tử Bùi Thị Út cũng chứng nghiệm sự chuyển hóa vi diệu trong mối quan hệ gia đình khi thỉnh mời vong linh về lễ trai đàn chẩn tế.
Con rể Phật tử mấy năm nay không lên thăm gia đình, gặp mặt cũng không bao giờ chào hỏi. Nghe nói mặc dù con rể không tức giận gì bố mẹ vợ nhưng không hiểu sao không muốn hỏi và cũng không muốn lên thăm gia đình vợ.

Phật tử khởi tâm mong sao cho con rể sang thăm bố vợ và nếu có oán kết thì xin xóa bỏ oán kết. Phật tử Bùi Thị Út tác phước hồi hướng và bạch mời các vong linh đang tác động lên gia đình và con rể về đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh.

Gia đình Phật tử Út hạnh phúc chụp ảnh bên nhau

Gia đình Phật tử Út hạnh phúc chụp ảnh bên nhau

Phật tử vỡ òa trong hạnh phúc, chia sẻ: “Thật vi diệu! Sau 5 năm, con rể mình đã cùng các cháu đến chăm sóc bố vợ. Mình đã khóc trong niềm vui sung sướng vì bao năm nay, gia đình mình và con rể bị xa cách; vậy mà nhờ thỉnh mời các vong linh về đàn chẩn tế mà đã hóa giải được oán kết.

Con xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô Chủ nhiệm đã tổ chức cho chúng con 3 ngày lễ Ngũ Bách Danh để chúng con tu tập và bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế để gia đình con có hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Bài chia sẻ của Phật tử trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Bài chia sẻ của Phật tử trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

2. Hiện tượng đau vai như đóng đinh chuyển hóa nhanh chóng

Khi chuẩn bị vào thời khóa tu cầu an 108 ngày, Phật tử Nguyễn Thành Đạt (Hạ Long, Quảng Ninh) bỗng có cảm giác nặng trên đỉnh đầu, xuất hiện trạng thái buồn ngủ và dần dần chạy sang 2 vai, đau nhói như có ai đóng đinh lên vai mình.
Phật tử đã bạch thỉnh vong linh trong thời khóa tu tập, kết hợp xoa bóp vai nhưng vẫn không đỡ mà càng đau thêm. Phật tử ngay lập tức nghĩ đến việc có thể đây là hiện tượng tâm linh báo, vong linh muốn về trai đàn chẩn tế chăng?

Trước khi vào lễ trai đàn chẩn tế mãn đàn tu tập 108 ngày (18/12/2021), Phật tử Nguyễn Thành Đạt bạch thỉnh các mục tâm linh đang tác động trên hiện tượng 2 bên vai bị đau về đàn chẩn tế và đã phát nguyện công quả hồi hướng cho họ. Thật nhiệm màu là 2 bên vai nhẹ dần.
Trong khi đàn chẩn tế diễn ra, Phật tử lại cảm thấy 2 bên vai và gáy tiếp tục đau nhưng không đau như trước mà chỉ bứt rứt. Phật tử lại đọc văn bạch thỉnh vong linh trong nghi thức trai đàn chẩn tế. Sau đó, vì mải tập trung mà hiện tượng đau trên thân đã hết lúc nào không hay.

Phật tử Nguyễn Thành Đạt chia sẻ: “Quả thật, nếu tu tập Phật Pháp mà không được tự mình kiểm chứng hiện tượng tâm linh chuyển hóa vi diệu thì thật tiếc. Bài chia sẻ của mình chỉ là một trong rất nhiều trường hợp chuyển hóa nghiệp nhờ đàn chẩn tế. Mình xin gửi lời thành kính tri ân Sư Phụ, đại Tăng cùng Cô Chủ nhiệm đã dẫn đường, chỉ lối cho mình và các Phật tử tu tập và được chứng nghiệm những câu chuyện tâm linh vi diệu”.

Bài chia sẻ của Phật tử Thành Đạt trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Bài chia sẻ của Phật tử Thành Đạt trên nhóm Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng không chỉ gây ấn tượng bởi những giá trị to lớn cho cõi tâm linh mà còn là những câu chuyện chuyển hóa nghiệp bệnh nhiệm màu, khiến cả kẻ còn và người mất đều được lợi ích. Mong rằng, qua đây, quý bạn đọc sẽ tiếp cận được với những thông tin hữu ích về pháp đàn tâm linh đặc biệt – lễ trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng và phát khởi thiện, tín tâm với Tam Bảo.

Các bài nên xem:

639 lượt xem
08/06/2022

Bình luận (5)

 1. T
  T

  Trần Thị Kim Loan

  18/05/2022

  Con muốn đăng ký vào câu lạc bộ Cúc Vàng thì con làm thế nào ạ? Xin Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử hoan hỷ hướng dẫn cho con ạ.

  1. Ban Quản trị

   19/05/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Trần Thị Kim Loan và xin trả lời bạn như sau:
   * Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng gồm rất nhiều đạo tràng. Nếu bạn muốn tu tập trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, bạn liên hệ và tham gia vào đạo tràng Phật tử chùa Ba Vàng, đạo tràng sẽ hướng dẫn bạn cách tu tập nhé. Bạn có thể cho Ban Quản trị xin thông tin liên hệ bao gồm:
   – Họ tên:
   – Số điện thoại:
   – Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   Ban Quản trị sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Phật tử trong đạo tràng chỉ giúp tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào.

   * Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thêm thông tin và học Pháp, tu tập từ xa thông qua mạng Internet, bằng cách truy cập các trang truyền thông:
   Website Thầy Thích Trúc Thái Minh
   Website chùa Ba Vàng
   Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh
   Youtube chùa Ba Vàng
   Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh
   – Facebook chùa Ba Vàng
   Trang Facebook Cá Nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
   Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán
   Website Phạm Thị Yến
   Youtube Phạm Thị Yến
   * Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với Ban Liên Lạc của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa qua sđt: 0984.243.810 để được hướng dẫn, bạn nhé.

   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 2. D
  D

  Doãn Thị Hường

  16/05/2022

  Con ở xa, con muốn tham gia bằng cách nào ạ?

  1. Ban Quản trị

   17/05/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Doãn Thị Hường và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   * Trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng được tổ chức vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Chương trình được phát vào lúc 20h trên các kênh truyền thông:
   + Youtube: Chua Ba Vang, Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
   + Facebook: Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán
   + Website: chuabavang.com, phamthiyen.com

   * Quý nhân dân, Phật tử có thể đăng ký tham gia theo cách thức dưới đây.
   1. Đối với nhân dân, Phật tử ngoài CLB Cúc Vàng
   Quý nhân dân, Phật tử có thể bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế theo văn bạch sau:
   “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ…
   (Tùy duyên đọc 1 trong hai trường hợp sau)
   – Trường hợp bạch trước khi diễn ra lễ đàn: Con được biết vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm….tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế tháng …/năm…, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)… vào ngày giờ đó được về chùa Ba Vàng tham dự lễ trai đàn,
   – Trường hợp trong khi đàn chẩn tế đang diễn ra: Giờ này tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế tháng…/…, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)… được về đàn chẩn tế,
   (Đọc tiếp)
   Nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát кнổ.
   (Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hộ trì Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo)
   (Đọc tiếp)
   Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)…
   Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.
   Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
   Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
   Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
   Nếu phát tâm cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
   2. Đối với Phật tử CLB Cúc Vàng
   Quý Phật tử có thể đăng ký lên câu lạc bộ danh sách các mục vong linh thỉnh mời về trai đàn chẩn tế và phát tâm tác phước hồi hướng cho vong linh, gửi tịnh tài về câu lạc bộ để có công đức lục hòa. Sau khi đăng ký, quý vị làm theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
   3. Cách hướng tâm khi tham gia
   Để trợ duyên cho các vong linh được thỉnh mời về trai đàn chẩn tế được nhiều lợi ích nhất, quý vị nên tập trung, hướng tâm theo chư Tăng tác lễ. Bên cạnh đó, nên phát khởi tâm tùy hỷ với đàn lễ. Thân nhân vong linh gia tiên của gia đình có mặt ở đó, khi thấy con cháu mình đến dự đàn thí, họ cũng hoan hỷ.
   Thậm chí, chúng ta có thể không có vật thực cúng ở đàn lễ nhưng nếu chúng ta khởi tâm tùy hỷ, tham dự với mọi người, với chư Tăng thì cũng được phước báu của sự tùy hỷ.
   Đặc biệt nếu tham dự đàn cúng thí và tùy hỷ, sau này khi chúng ta gặp khó khăn, đói khổ cũng có thể được người giúp đỡ vì mình đã có phước tùy hỷ từ trước.
   * Nếu bạn chưa tham gia đạo tràng và muốn được hướng dẫn tu tập chi tiết, bạn liên hệ đến đạo tràng Phật tử chùa Ba Vàng, đạo tràng sẽ hướng dẫn bạn cách tu tập nhé. Bạn có thể cho Ban Quản trị xin thông tin liên hệ bao gồm:
   – Họ tên:
   – Số điện thoại:
   – Địa chỉ (bao gồm: xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
   Ban Quản trị sẽ gửi bạn thông tin về đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng gần bạn nhất, để bạn liên lạc với đạo tràng nhé. Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến thông tin liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Phật tử trong đạo tràng chỉ giúp tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào.

   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 3. D
  D

  Dương Thiêm Quán

  16/05/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đệ tử con tên là Dương Thiêm Quán ở tại địa chỉ: Thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Xem nhiều nhất trong chuyên mục