Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phương Pháp Đối Trị Tâm

Đối trị tâm (hay còn gọi là điều phục tâm) là cốt tủy tu tập trong Phật Pháp. Bất cứ người tu hành nào muốn thành tựu được quả vị Phật đều phải làm chủ được tâm của mình; khi nào gột rửa sạch sẽ được tâm cấu uế thì sẽ thành Phật. Cho nên, việc đối trị tâm là rất quan trọng đối với hành giả tu tập. Bên cạnh đó, các Phật tử ở tại gia, vì huân tập từ quá khứ hoặc do đối duyên xúc cảnh trong kiếp này mà có những tâm xấu ác, gây nên phiền não, đau khổ cho chính họ như tâm vô ơn, tâm tham ăn, tâm ái sắc, tâm dâm dục, tâm lười biếng,…
Bởi vậy, để có thể đối trị được những tâm xấu ác đó, chúng ta cần có những phương pháp áp dụng thực tế vào trong đời sống của chính mình.
Chuyên mục “Phương pháp đối trị tâm – Đoạn trừ phiền não” dưới đây là những phương pháp do Phật tử Phạm Thị Yến hướng dẫn về cách điều phục và đoạn trừ được tâm xấu ác của mình.