Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng | Tu tập…

Người tu đạo phải đoạn trừ được các vọng tưởng thì mới có thể thành tựu được cho mình. Bởi

Chi tiết
Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa | Tu…

Trong quá trình thiền hành thực tập trú tâm, không ít người vẫn bị khởi lên các vọng tưởng liên

Chi tiết
trú niệm trong bổn phận

Bài 16: Thực hành “trú niệm” trong bổn phận | Tu tập tại rừng lần 2

Trong một tập thể hay một đạo tràng, giúp đỡ lẫn nhau là một điều rất tốt. Tuy nhiên, giúp

Chi tiết
Bài 15: Ngồi thiền: Lợi ích của quán "đề mục" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 15: Ngồi thiền: Lợi ích của quán “đề mục” | Tu tập tại rừng lần…

Có nhiều người tu ngồi thiền quán hơi thở ra thở vào của mình, cũng có người tu ngồi thiền

Chi tiết
Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn |…

Người xuất gia thực hành Pháp của người xuất gia hướng tới mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh

Chi tiết
Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ "tâm chấp thiện" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ “tâm chấp thiện” | Tu tập tại rừng lần 2

Làm việc thiện nhưng không đúng lúc, đúng chỗ rất dễ khiến Phật tử chúng ta rơi vào tâm chấp

Chi tiết
Bài 12: Phật tử nên "cầm cờ tiên phong" trong giao tiếp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 12: Phật tử nên “cầm cờ tiên phong” trong giao tiếp | Tu tập tại…

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Phát tâm bồ đề

Phát tâm Bồ đề vì lợi ích chúng sinh

Các bài nên xem: Phát tâm Bồ Đề để kiếp nào cũng gặp Phật Pháp Phát Bồ đề tâm có

Chi tiết
Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng "bứt cọng cỏ" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng “bứt cọng cỏ” | Tu tập tại rừng lần 2

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng "đi chân đất giống chư Tăng" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng “đi chân đất giống chư Tăng” | Tu tập tại…

Khi đi thiền hành, không ít Phật tử nghĩ đến hình ảnh chư Tăng “đầu trần chân đất” tu tập

Chi tiết
Bài 9: Tu "đức tôn trọng" từ việc nhỏ trong đạo tràng | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 9: Tu “đức tôn trọng” từ việc nhỏ trong đạo tràng | Tu tập tại…

Trong bất cứ một tổ chức nào ở xã hội cũng như ở trong đạo, sự cung kính đối với

Chi tiết
Bài 8: Trạng thái đầu của "tâm phóng dật" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 8: Trạng thái đầu của “tâm phóng dật” | Tu tập tại rừng lần 2

Khi thực hành thiền hành đoạn trừ tâm phóng dật cũng như ngồi thiền tư duy Pháp, tâm chúng ta

Chi tiết
Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được "tăng thượng duyên" tu giải thoát |Tu tập tại rừng lần 2

Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được “tăng thượng duyên” tu giải thoát…

Muốn có được sự lục hòa vững bền trong một tập thể thì bản thân mỗi thành viên chúng ta

Chi tiết
Bài 6: Buông bỏ "gia duyên" hướng tới "duyên tu" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 6: Buông bỏ “gia duyên” hướng tới “duyên tu” | Tu tập tại rừng lần…

Người sống ở tại gia phần lớn bị gia duyên ràng buộc từ vợ chồng, con cái, công việc,… đến

Chi tiết
Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và "duyên" thực hành Pháp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và “duyên” thực hành Pháp |…

Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy đệ tử Phật phải lấy chính Pháp làm ngọn đèn

Chi tiết