Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng Dẫn Tu Tập

Người Phật tử tại gia có bổn phận rất quan trọng trong việc hộ trì Tam Bảo và giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Với tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành, qua kết quả thực hành Pháp của mình, Phật tử Phạm Thị Yến đã chia sẻ, hướng dẫn tu tập cho các đạo hữu áp dụng thực tiễn giáo Pháp của Phật vào trong đời sống tại gia tùy theo căn cơ của từng người để mang lại những lợi ích thiết thực.

Bên cạnh đó, Phật tử Phạm Thị Yến cũng có những chia sẻ với những cư sĩ, Phật tử có tâm nguyện xuất gia hoặc đang tập tu xuất gia để mọi người có thêm tri kiến tu tập, ngày càng vững tin hơn vào con đường hướng tới giải thoát, đoạn tận mọi khổ đau.