Cách ứng xử khi biết người xin vào đạo tràng mục đích phá Pháp | Trạch Pháp 20/12

Cách ứng xử khi biết người xin vào đạo tràng mục đích phá Pháp | Trạch…

Khi Đức Phật còn tại thế, vì không chiến thắng được Đức Phật nên Ma Ba Tuần đã phát lời

Chi tiết
Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

[Ngày 2] Quán chiếu hạnh đầu đà giảm trừ tham ăn

Các bài nên xem:  Vì sao phải tu hạnh đầu đà? Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài

Chi tiết
Hạnh đầu đà

[Ngày 1] Hạnh đầu đà khiến Phật Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Các bài nên xem: Tôn giả Đại Ca Diếp – Đại đệ tử Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Chi tiết
Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn tu tập thiền quán về lời di giáo của Đức Phật

Thiền quán qua lời di giáo của Đức Phật

Các bài nên xem: Nghi thức tu tập Nhớ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn Nhớ niệm tâm từ

Chi tiết
Học hạnh bố thí Ba La mật của Đức Phật

Học hạnh bố thí Ba La mật của Đức Phật | Trạch Pháp 03/01 (Canh Tý)

Các bài nên xem: Khởi duyên thành Phật khi được sớt bát cúng dường Ba La Mật trong ngày kỉ

Chi tiết