Khai đàn phát nguyện tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Khai đàn phát nguyện tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Khai đàn phát nguyện tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng Các bài nên xem:

Chi tiết
Tuổi trẻ làm gì để sống có ích hơn?

Tuổi trẻ làm gì để sống có ích hơn?

00:00 Câu hỏi: Cô có thể cho con biết: Con cần làm gì để giúp đỡ được nhiều người hơn

Chi tiết
Phật tử giữ trọn 5 giới được lợi ích gì?

Phật tử giữ trọn 5 giới được lợi ích gì?

Nếu phạm 1 trong 5 giới trong nhà Phật thì có ảnh hưởng gì đến nhân duyên sau này không?

Chi tiết
Từ thiện - kết duyên Bồ Đề cho người nhận

Từ thiện – kết duyên Bồ Đề cho người nhận | Trạch Pháp thường kỳ ngày…

Từ thiện – kết duyên Bồ Đề cho người nhận: 1. Cần nương tựa Tam Bảo 2. Cần phát Tâm

Chi tiết
Phật tử ăn chay hay ăn mặn

Ăn chay hay ăn mặn? – Phật tử tại gia nên nghe để biết!

Câu hỏi: Kính thưa Cô, tôi là Nguyễn Thúy Anh, con gái của tôi năm nay 16 tuổi, cháu ăn

Chi tiết
Tu ba ngày cũng mang lại lợi ích cho thế gian

Bài 19: Tu ba ngày cũng mang lại lợi ích cho thế gian | Tu tập…

“Chúng ta đi tu 3 ngày để cảm nhận thấy mình có thể xả được tham, tài vật thế gian

Chi tiết
Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

Các bài nên xem: Tham gia nhóm “Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày” để cảm thấy cuộc sống trở nên

Chi tiết

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Lợi ích to lớn từ sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa  

Chi tiết
"Tu tập vì lợi ích và hạnh phúc của chính chúng ta"

“Tu tập vì lợi ích và hạnh phúc của chính chúng ta”

Các bài nên xem: Muốn hạnh phúc, cần hiểu rõ chính mình Quán chiếu về vô thường để sống an

Chi tiết