Phật tử Tu tập thời khóa An cư kiết hạ

Có giàu sang đến đâu cũng không bằng việc thấy được đạo…

Ngày thứ 2 của chu kỳ 1 con được nghe Bài Kinh: “Phật dạy chứa của báu nhiều không bằng

Chi tiết
Tu tập ngồi thiền

Cảm nhận hạnh phúc khi tu tập thiền qua bài Pháp: “Ta đi tìm ta, ta…

“Có lẽ rằng những ai chưa biết đến sự nhiệm màu của Phật Pháp, là một thiệt thòi lớn trong

Chi tiết
[Chu kỳ 2] Ta đi tìm ta, ta là ai? – Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

[Chu kỳ 2] Ta đi tìm ta, ta là ai? – Chương trình tu tập theo…

Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video dưới đây!  

Chi tiết
[Chu kỳ 1] Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại

[Chu kỳ 1] Quán tưởng giảm trừ phiền não khi tài sản bị hủy hoại

Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video dưới đây!  

Chi tiết