Phật tử Hạnh Đức (người ở giữa) chụp ảnh cùng các đạo hữu của mình trong đạo tràng

Thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc do đột quỵ nhờ nương tựa Tam Bảo

Kính bạch Cô chủ nhiệm cùng các quý đạo hữu. Hạnh Đức xin được chia sẻ cảm nhận hạnh phúc

Chi tiết
Chuyển hóa nghiệp bệnh tai bị ngứa và bong

Chuyển hóa nghiệp bệnh tai bị ngứa và bong vảy từ sự phát nguyện tu Lục…

Sau khi thực hành theo chỉ dạy của Cô Chủ nhiệm bài bạch trước các bữa ăn hướng đến các

Chi tiết