Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trạch Pháp Ứng Dụng

Nhân quả rất công bằng, có những quả báo chúng ta trả ngay hiện đời, cũng có những việc đời này làm mà nhiều đời sau phải trả. Chúng ta đi từ cuộc đời này đến cuộc đời khác là do nhân quả. Mỗi cuộc đời cách nhau như giấc ngủ, nhưng vì mình không rõ biết được rằng, cuộc đời này gieo nhân là ta và cuộc đời sau chịu quả cũng là ta chứ chẳng phải ai khác.

Vì không biết như vậy nên mới tạo ác nghiệp, chẳng có lòng thương xót chúng sinh. Đức Phật gọi sự không rõ biết đó là vô minh. Ai tin nhân quả, người đó sẽ biết dừng các việc ác, làm các việc thiện, đó là tự cứu mình và làm lợi ích hạnh phúc cho mình và mọi người.

Tin Mới Cập Nhật