Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chuyển Pháp Luân | Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Bài 27-28-29

Bài trạch Pháp trên của Phật tử Phạm Thị Yến được trạch giảng từ bài giảng Pháp
Bài 27: Có rồi không, Không rồi có!
Bài 28: Pháp hành thì sao?
Bài 29: Tự Nhiên Sinh?


Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp thường kỳ ngày 3/6/Đinh Dậu
Trạch Kinh Mi Tiên vấn đáp bài 27-28-29

 

109 lượt xem
21/09/2017

Bình luận