Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trả lời thắc mắc về pháp hóa giải oan gia trái chủ tu tập chuyển hóa nghiệp

Những câu chuyện nhân quả qua pháp thỉnh oan gia trái chủ để tu tập chuyển hóa nghiệp vẫn là một nỗi hiềm nghi đối với các tín đồ Phật tử. Nhân quả là có thật hay không? Pháp thỉnh oan gia trái chủ có đúng với những lời Phật dạy? Hãy cùng xem clip này để giải tỏa những thắc mắc của bạn.


Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 20/3 Đinh Dậu.
Trả Lời Đặng Quỳnh Giao, về pháp thỉnh oan gia trái chủ:

Xin trích về: Năm lợi ích tu tập trong Pháp thỉnh Oan gia trái chủ kết quả được chuyển hóa nghiệp:

  1. Thông qua mối oán kết, các Thầy sẽ chỉ dạy cho tín chủ, thấy rõ được đã hành nghiệp gì mà bị khổ. Tín chủ sẽ chân thật thấy được: NGHIỆP đó là MỘT NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN KHỔ.
  2. Thỉnh oan gia trái chủ, người thỉnh sẽ biết được nhân xấu ác mà họ đã gây tạo trong các kiếp trước, khiến hiện tại họ bị trả quả báo bằng sự khổ hiện tại. Từ đó người thỉnh sẽ tin sâu về nhân quả, tức là có CHÍNH TÍN VỀ NHÂN QUẢ, rồi sinh được tâm thanh tịnh để chừa bỏ không tiếp tục hành nghiệp ác như thế nữa. Đó là pháp: NGĂN ÁC, DIỆT ÁC.
  3. Thông qua duyên nghiệp oán kết, Tín chủ sẽ được các Thầy hướng dẫn tu GIỚI. Đó là pháp: SINH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN.
  4. Người thỉnh sẽ thực hành pháp bố thí, cúng dường để: XẢ TÂM KEO RÍT, THAM LAM.
  5.  Nếu người thỉnh có đủ điều kiện cho phép của gia đình, thì người thỉnh sẽ được các thầy hướng dẫn thực hành thêm pháp XẢ ÁI, là tập rời xa gia đình về chùa tu tập một số ngày nhất định, tập sống đời xuất gia: LY DỤC.

 

247 lượt xem
05/05/2017

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục