Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp kiến thức dành cho Ban tài chính

1. Chi phí khi đạo tràng tổ chức liên hoan

2. Việc thu tiền các quỹ tại đạo tràng, CLB

3. Thành phần nào được cúng dường các quỹ của CLB? (thành phần B, C)

4. Phật tử tự mua quà tri ân cho cha mẹ?

Mô tả nội dung chính:

 • CLB có chương trình tri ân cha mẹ, PT có được tự thêm tiền mua quà tri ân cho cha mẹ không?
 • Tự góp tiền mua quà cho PT trên 70 tuổi tại ĐT có được không?
 • Tư duy vâng lời.
 • Phước báu khi đóng quỹ tri ân của CLB.

5. Các vấn đề tài chính

Mô tả nội dung chính:

 • ĐT có chồng của 1 PT ốm nặng, ĐT dự định tổ chức đi thăm nhưng chưa kịp đi thì chồng PT đó mất. Vậy còn trích quỹ đi thăm đó nữa không?
 • Duy trì định mức quỹ tùy hỷ phận sự, quỹ tình nghĩa.
 • Các phần tiền cúng dường trong tu tập mà PT chưa gửi về CLB thì bây giờ gửi về chùa đúng không ạ?
 • Tài khoản của BTC.

6. Việc BTC chuyển tiền về CLB, quỹ cúng dường Tam Bảo CLB

Mô tả nội dung chính:

 • Vấn đề BTC ứng tiền chuyển về CLB.
 • Khi đã bạch cúng dường Tam Bảo, chưa chuyển được về nhưng khó khăn có được dùng số tiền đó trước sau bù lại không?
 • Quỹ cúng dường Tam Bảo CLB.
 • Các mục cúng dường cho các vong linh trong tu tập, khi chuyển về chùa viết như thế nào để đúng nhất?

7. Phát nguyện đóng quỹ cúng dường nhưng quá hạn

Mô tả nội dung chính:

 • Vấn đề tài chính, phát nguyện đóng quỹ, cúng dường nhưng quá hạn gửi về CLB thì chuyển về chùa.

8. Vấn đề mua bánh La Hầu La

Mô tả nội dung chính:

 • Việc sư phụ tặng bánh trung thu: nhà có bánh rồi, dùng tiền mua bánh để cúng dường có được không?

9. Minh bạch tiền quỹ thăm ốm

10. Mọi ý kiến cần được sáng tỏ!

11. Cách giải quyết mâu thuẫn trong ĐT đề ĐTT không bị mất uy tín.

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

428 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục