Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp kiến thức dành cho Ban quản chúng

1. Hướng dẫn Ban Quản Chúng đạo tràng báo cáo tu tập trong tháng

Mô tả nội dung chính:

 • Quy trình báo cáo bản báo cáo tu tập của BQC hàng tháng:
  Bước 1: Ban cán sự đạo tràng
  Bước 2: Các nhóm Phật tử trong ĐT
  Bước 3: Đưa lên trên CLB
 • Hướng dẫn Ban Quản Chúng báo cáo tu tập trong tháng
  – Tu học, phận sự, đề xuất lên CLB

2. Sách tấn đạo tràng đăng bài báo cáo tu học hàng tháng

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích của việc báo cáo hàng tháng.

3. Tiêu chí đánh giá Phật tử tinh tấn

4. Chủ đề: Cách thức được tính là tu theo nhóm, muốn chuyển hóa giới tính thai nhi nên làm thế nào?

Mô tả nội dung chính:

 • Nhóm zalo của từng tổ bao gồm thành viên trong tổ BCS tổ hay gồm cả BCS đạo tràng?
 • Nếu bao gồm BCS đạo tràng thì BCS tổ này có được nhắn tin vào tổ kia không?
 • Phật tử dự thính thuộc nhóm phật tử mới của đạo tràng. Không phải phật tử nào dự thính và tùy hỷ một tháng cũng lên dự thính?
 • Lập trang trao đổi thắc mắc chia sẻ các vướng mắc trong khi tu tập.
 • Hiện nay CLB có nhóm facebook sám hối, nhưng làm sai có tâm ngần ngại không muốn đăng ở nhóm sám hối đó mà muốn đăng lên nhóm BĐH bởi vì sẽ được Cô đọc và chứng minh.

5. Hoạt động trong đạo tràng: Thời gian kiểm duyệt của BLĐ, quy trình giải quyết mâu thuẫn của BQC

Mô tả nội dung chính:

 • Hoạt động của BQC
 • Thời gian kiểm duyệt của BLĐ
 • Việc giải quyết mâu thuẫn trong ĐT, BQC cần làm các bước như thế nào?
 • Cách tổng hợp phận sự của ĐT hàng tháng
 • Xét phật tử tinh tấn
 • Có phải bạch tín chủ lúc vào tùy hỷ? Hay khi xét chính thức mới bạch lên BĐH?
 • Tiếp nhận và xử lý các bài đăng trên BĐH

6. Sách tấn gieo duyên

Mô tả nội dung chính:

 • Chia sẻ chuyển nghiệp nói chung và trên trang Cảm nhận hạnh phúc nói riêng.
 • Thành phần tùy hỷ ít tu tập sách tấn thì bao lâu cho lên thành phần gieo duyên?
 • Tặng cụ tượng và tiền mua tượng
 • Người bị bệnh nặng, nằm liệt đã quy y Tam Bảo, tự nguyện hàng tháng phát tâm tham gia quỹ CLB , không tu tập được mà chỉ tùy duyên nghe Pháp qua đài, có được làm PT gieo duyên trong nhóm không?
 • Ứng xử với người bị cản tu mạnh.

7. Điều kiện là thành viên trong đạo tràng và xét BCS tinh tấn

Mô tả nội dung chính:

 • Điều kiện làm thành viên chính thức, dự thính, tùy hỷ.
 • Chế độ dành cho PT chính thức khi về già.
 • Bạch bài NMLTNV nhưng không đọc bài nhân duyên có phải bạch lại không?
 • PT dự thính trên 70 tuổi chưa hiểu về lục hòa có được xét lên PT chính thức không?
 • Điều kiện xét BCS tinh tấn.

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

541 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục