Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp kiến thức dành cho Ban nghi lễ

1. Những trường hợp nào đăng ký trên Ban nghi lễ?

Mô tả nội dung chính:

 • Các trường hợp cần bạch lên Ban Nghi Lễ
 • Tất cả các đàn lễ đi làm hộ.
 • Tự làm thì cần bạch những lễ gì?

2. Các cách ứng xử tâm linh

Mô tả nội dung chính:

 • Tổng quan: Tội và phúc do thân khẩu ý tạo ra
 • Mối tương quan giữa VL gia tiên và gia đình mình
 •  Ảnh hưởng từ tâm linh: VL bố mẹ, thai nhi và tổ tiên
 • Ảnh hưởng từ mồ mả:
  – Ảnh hưởng từ mộ gia tiên
  – Ảnh hưởng đất chôn
 • Mối liên quan giữa VL trên đất ở và gia đình
  – Quyền sở hữu đất đai trong nhân quả
  – Tương quan nhân quả nghiệp giữa người trong gia đình và VL trên đất
 • Yểm bùa trên đất, tác dụng và tác hại
 • Các loại OGTC:
  – OGTC của mình và OGTC cộng nghiệp trong gia đình, OGTC cộng nghiệp ngoài gia đình
 • Cách hóa giải OGTC:
  – Sám hối, tụng kinh, nghe Pháp Cúng dường hồi hướng
 • Phân biệt nghi lễ giải oan cắt kết, phổ độ gia tiên với nghi lễ tà kiến. Tác hại của nghi lễ tà kiến và lợi ích của nghi lễ đúng Pháp
 • Nhân duyên tâm linh của PT đi làm phận sự: thiện duyên, ác duyên, rước ma về nhà

3. Khi đi làm lễ có các hiện tượng tâm linh cần làm gì?

Mô tả nội dung chính:

 • Cách ứng xử khi PT đi hướng dẫn cho trường hợp nặng nghiệp như bị điên, tà kiến, hầu đồng mở phủ, …sau đó PT bị hiện tượng vong linh tác động

4. Không nương tựa Trời, thần, quỷ, vật – Những chú ý để không bị vong linh nương gá

Mô tả nội dung chính:

 • Cô giải thích hiện tượng:
  Phật tử đi trợ duyên cùng đạo tràng:
  – Lần 1: đến giúp gia đình tu tập giải điện -> đêm về bị co giật, như động kinh.
  – Lần 2: đi trợ duyên -> tối nằm mơ có cây hương sau nhà, sáng hôm sau cũng bị co giật như lần 1.
  – Lần 3 : đi trợ duyên an vị lô hương -> khi ngủ trưa thì mắt trợn, quát lên, bị co giật, sùi bọt mép, bị nặng hơn. Phật tử có đi khám nhưng bình thường.
 • Lưu ý cho PT đi làm lễ phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Cô đã soạn trong các nghi thức để không bị vong linh nương gá.

5. “Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết! (Hiện tượng xảy ra với người mới mất)”

Mô tả nội dung chính:

 • Hiện tượng xảy ra với người mới mất và cách sách tấn PT đúng Pháp:
  – Giải thích hiện tượng toàn thân người mất, mềm, hồng hào
  – Niệm Phật vãng sinh
  – Trạng thái khi sắp chết
  – Hiện tượng có người chết lâm sàng rồi quay lại
  – Muốn vãng sinh được thì cần đủ các yếu tố: tín, hạnh, nguyện
  – Phật tử đi trợ niệm cần tư duy rõ ràng, tránh vọng ngữ, tạo nghiệp.

6. Tu tập không cúng dường có hồi hướng được cho nhiều mục vong linh không?

Mô tả nội dung chính:

 • Tu tập và cúng dường để chuyển nghiệp nhanh: công đức từ thực hành Pháp (có thể hồi hướng cho nhiều mục VL) và công đức cúng dường.
 • Nên hồi hướng nhiều nghiệp hay một nghiệp cho nhanh chuyển?

7. Cúng dường khi học nghi lễ trong đạo tràng?

Mô tả nội dung chính:

 • Cúng dường trong các buổi học (VD: học chuông mõ, học Pháp,…) có được không?
 • Lợi ích của Pháp Lục Hòa

8. Các việc tu tập hồi hướng cho dịch bệnh

9. Cúng dường khi học nghi lễ trong đạo tràng?

Mô tả nội dung chính:

 • Cúng dường trong các buổi học (VD: học chuông mõ, học Pháp,…) có được không?
 • Lợi ích của Pháp Lục Hòa

10. Tịnh tài cúng thí thực cầu Vô thượng bồ đề

Mô tả nội dung chính:

 • Cúng thí thực cầu Vô Thượng Bồ Đề
 • Tịnh tài hồi hướng phát tâm Bồ Đề
 • Tiền cúng thí thực cầu Vô Thượng Bồ Đề chuyển về đâu?

11. Giải đáp các thắc mắc về bài bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên 

Mô tả nội dung chính:

 • Điều kiện bạch thành công bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên.
 • Trường hợp quên mà không biết thì có cần bạch lại bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên không?
 • Chưa bạch xong 49 ngày thì có được bạch 108 ngày không?
 • Trong 49 ngày bạch giờ Việt Nam, giờ nước ngoài?
 • PTXX được phép tu bát quan trai, bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên tại nhà.

12. Chương trình tu tập 5h sáng hồi hướng cho dịch bệnh (108 ngày) – (Dịch bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh)

Mô tả nội dung chính:

 • Cô chia sẻ về dịch bệnh, Cô mong các ĐH có nhiều phước báo, mong tất cả các ĐH đều bình an, không ai làm sao.
 • Chương trình tu tập 5h sáng hồi hướng cho dịch bệnh (108 ngày)
 • Tích trữ thực phẩm và các lưu ý trong mùa dịch.
 • Chương trình Vu Lan.
 • Chuyển tải Phật Pháp, chia sẻ trên nhóm “”cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày!

13. Lợi ích khi tu tập 108 ngày cầu an cho đại dịch Covid

Mô tả nội dung chính:

 • Tu buổi sáng 5h sáng: Trở thành nguyện lực thành phước báo bảo hộ cho mình và gia đình mình.
 • Ai phát nguyện được sẽ có một lượng công đức rất lớn.

14. Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám: bạch thỉnh, tịnh tài hồi hướng và cúng thí…

Mô tả nội dung chính:

 • Đạo tràng phát nguyện tụng 24/24. Phật tử bạch bài bạch trước khi vào đàn lễ rồi có phải bạch bài trước khi đi làm phận sự không?
 • Tiền cúng rằm có được chuyển về Pháp đàn LHBS không?
 • Bạch thỉnh hương linh về đàn lễ rồi thì trong 3 ngày có thỉnh vong linh về đàn lễ nữa không?
 • Trong ba ngày đối với Phật tử phát nguyện cúng thí cả tháng thì có nghỉ cúng thí không?
 • Trong ba ngày có phải cúng cơm cho chồng nữa không?
 • Đàn lễ LHBS có phần cúng dường thêm thì phần đó là như thế nào và bạch như thế nào?
 • Người không theo đạo Phật nhưng theo dõi chương trình và tụng kinh theo thì có được không?
 • Phật tử cùng đồng tâm sám hối trong pháp đàn thì có công đức như thế nào?
 • Không đăng ký tham gia Pháp đàn mà tùy duyên tham gia thì có được không?

15. Hướng dẫn khi đi làm lễ đám ma tuần thất trong CLB Cúc Vàng

Mô tả nội dung chính:

 • Chương trình tụng kinh + cúng cơm trong đám ma.
 • Chương trình cúng tuần thất
 • Vì sao lại có 4 chương trình cúng tuần thất
 • Giải thích về lời dẫn trong buổi lễ tâm linh: Pháp duyên tu tập, lợi ích của Pháp hội, lợi ích tu tập của các Phật tử trong đàn lễ, quán Pháp – tâm linh…
 • Nghi thức cúng lễ
 • Về nghi thức và văn bạch

16. Sinh về Tây Phương?

Mô tả nội dung chính:

 • Về Tây Phương hành Bồ Tát Đạo?
 • Phương pháp tu tập hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc.
 • Tam Phước Vãng Sanh.

17. Lỡ mất niệm quy y và làm sao để giữ được niệm quy y khi bắt buộc phải làm những việc tà kiến

Mô tả nội dung chính:

 • Cách tư duy về mất niệm quy y
 • Lợi ích khi giữ được niệm quy y
 • Việc sinh hoạt ở miếu, đình, chùa làng gần như trở thành một nếp sống của địa phương rồi thì các phật tử nên làm thế nào để giữ được niệm quy y?
 • Khi làng có đám ma, làm theo thầy chùa làng, đạo tràng có đi trợ duyên ko? Đi thì phải làm thế nào để giữ được niệm quy y?
 • Câu nói: Chúa tôi, chúa cứu con, thánh cô, thánh cậu, ông hoàng, bà chúa,…. cứu con… có mất niệm quy không?

18. Thời tận Pháp Phật tử trong CLB Cúc Vàng sinh về đâu?

Mô tả nội dung chính:

 • Thời tận Pháp Phật tử trong CLB Cúc Vàng sinh về đâu?
 • Việc đăng ký lên BĐH Nghi lễ khi Đạo tràng đi trợ duyên cho ĐT khác
 • Nếu có từ hai đạo tràng trợ duyên hằng ngày thì đạo tràng nào đăng ký lên BĐH Nghi lễ
 • Quy y lại và quên bạch sám hối trước chư Tăng thì dùng nghi thức nào trong chương trình tu tập?

19. Trợ duyên trực tuyến qua zoom được không?

Mô tả nội dung chính:

 • Do tình hình dịch bệnh, ĐT có thể trợ duyên online qua zoom cho lễ khai đàn của PT tu bài 8 không?

20. Các nghiệp tu tập

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử có con gái bị nghiệp trên thân, không nhận thức, không đi đứng được. Đến các ngày 1,15,30 thì bị nặng hơn, xin Cô chỉ dạy.
 • Phật tử tinh tấn bị chồng cản tu mạnh, PT có thể tự khai đàn bài 8 để tu tập hồi hướng không ạ?
 • Phật tử thỉnh chư Tăng về hóa giải điện có được không?
 • Thỉnh Cô chỉ dạy về việc bạch cho các hiện tượng trong ngày khai đàn và các ngày tiếp theo.
 • Khi trợ duyên tuần thất thì có hướng dẫn gia đình cúng dường tùy duyên và bị phản ứng. Vậy chúng con nên làm như thế nào ạ?

21. Thầy bùa

Mô tả nội dung chính:

 • Thầy trấn trạch bằng lá bùa VL không vào nhà quấy nhiễu có đúng không?
 • Năng lực của chư Tăng.
 • Lập ban thờ ở tầng 1 có được không, có trang nghiêm không?
 • Trước đây, PT có bán khoán ở chùa trọn đời, PT nên làm thế nào ạ?
 • Trước khi tu tập ở chùa mình, ĐH đã có phát nguyện tà kiến, ĐH nên làm như thế nào?

22. Nội dung Cô trả lời về các vấn đề nghi lễ

Mô tả nội dung chính:

 • Thời gian đăng ký các đàn lễ.
 • PT đã thỉnh quý thầy bên ngoài về an vị lô hương, bây giờ có thể tu theo nghi thức giải ban thờ thần tài để giải bài vị được không?
 • Đề xuất thêm chủ sám trong tang sự.
 • Chọn nhạc nào trong đám ma theo nghi thức Phật Pháp.
 • Đăng ký sám hối chư Tăng nhưng do bận nên không tham gia được, có sám hối vong linh không hay nên làm như thế nào?
 • Trường hợp vong linh mới mất, cầu siêu tại chùa và có pháp danh có được dùng theo nghi thức tuần thất cho vong linh thuộc CLB Cúc Vàng không?
 • PT chính thức có người thân mất, thỉnh ĐT đến trợ duyên, sau khóa lễ gia đình thỉnh ĐT hát Lục Hòa Ca, ĐT có nên hát không?
 • Có nên đào huyệt trước để chờ người bệnh nặng không?
 • Phát nguyện công quả.
 • Khi làm phận sự có sử dụng các ứng dụng lậu (không chính) thì nên làm thế nào?

23. Yểm bùa

Mô tả nội dung chính:

 • Hàng xóm yểm bùa, nhà hàng xóm tốt đẹp, nhà mình trổ nghiệp?
 • Người ngoài mang bùa vào yểm ở nhà mình thì làm sao?

24. Tổng hợp nội dung (P.1)

Mô tả nội dung chính:

 • Câu 1: Soạn các mục vong linh khi khai đàn (rút gọn để bạch Chư Tăng)
 • Câu 2: Câu hỏi liên quan đến báo cáo hàng tháng, nhiệm vụ của các ban trong việc này
 • Câu 3: Đạo tràng đề xuất được hiến máu định kỳ
 • Câu 4: Hỏi về việc đăng ký khai đàn cho gia đình tự làm
 • Câu 5: Nhóm sám hối tại đạo tràng, CLB
  – Trường hợp nào mà Phật tử phải sám hối đạo tràng, sám hối CLB. Thành phần nào cần sám hối lên Cô chủ nhiệm và CLB?
  – Nếu đã đăng ký nghe pháp của Sư phụ, Cô mà phật tử lại ko làm được như đăng ký thì sẽ sám hối thế nào?
 • Câu 6: Phật tử đang tu chương trình Covid. Nhưng ngày tu BQT thì ko tu chương trình đó, mà thời khóa sáng của Tu BQT có tụng kinh Tam Bảo rồi thì Phật tử có cần tu Covid bù ngày khác không?
 • Câu 7: Những phật tử hoặc gia đình có việc xin Cô chỉ dạy thì đạo tràng có cần viết bài bạch theo mục VL ở 13 bài tập ko?
 • Câu 8: Khi có bất cứ việc gì cần bạch hỏi lên Cô thì đạo tràng đều hỏi trên Ban điều hành được ko?\
 • Câu 9: Đạo tràng gặp khúc mắc vì bắt phật tử theo ý kiến của số đông. Phật tử chưa thỏa mãn, muốn để xuất hỏi lên CLB thì bị ngăn cản, ko được đạo tràng đưa lên, các thành viên trong Ban cán sự gạt đi…
 • Câu 10: Có đạo hữu cúng thí thực vào bất cứ lúc nào, thích cúng lúc nào thì cúng, ko bạch lên CLB?
 • Câu 11: Việc cúng lễ theo dân gian
  Phần cuối: Cô nói thêm về giải quyết mâu thuẫn, thắc mắc trong ĐT.

25. Phát tâm Bồ Đề, sám hối Chư Tăng, phát nguyện 49 ngày và 108 ngày

Mô tả nội dung chính:

 • Phát tâm Bồ Đề ngày 19/6:
  – Phát tâm Bồ Đề.
  – Đối tượng phát tâm Bồ Đề.
 • Sám hối chư Tăng.
 • Phật tử đã phát nguyện bài 49 ngày và 108 ngày xong rồi mà chưa qua bước đăng ký lên CLB thì nên làm thế nào?
 • Phật không thể tu bát quan trai, vẫn muốn theo chương trình phát tâm Bồ Đề thì có được không?

26. Các vấn đề liên quan đến chương trình tu kết đàn an cư kiết hạ năm Tân Sửu

Mô tả nội dung chính:

 • Kết đàn chương trình ACKH.
 • Lợi ích tu tập ACKH.
 • Tu tùy duyên có được mời vong linh về đàn chẩn tế không?
 • Tiền cúng dường cho chư Thiên, chư Thần, vong linh cúng thí trong chương trình ACKH đều chuyển về CLB.
 •  Cúng dường đàn chẩn tế bạch như thế nào?
 • Tiền cúng dường cầu siêu nên gửi về sớm để chư Tăng bạch trước 3 ngày.
 • Tại sao cầu siêu phải tu trước 7 ngày?
 • Tu tập chuyển hóa hiện tượng chồng, con ham mê chơi game, lướt facebook.

27. Các vấn đề liên quan đến chương trình tu 108 ngày

Mô tả nội dung chính:

 • Lợi ích của phát nguyện tu 108 ngày.
 • Năng lực của nguyện Bồ Đề chân thật khi tu 108 ngày không gián đoạn.
 • Hồi hướng công đức tu 108 ngày không gián đoạn.
  – Trong 108 ngày, được 3 ngày ngủ quên không tu đúng giờ.
  – Làm phận sự thì tu 108 ngày vào thời gian nào?
  – Địa điểm tu 108 ngày.
  – Tu 108 ngày thay kinh phụ bài 8.

28. Tổng hợp nội dung (P.2)

Mô tả nội dung chính:

 • Gia đình do BLL giới thiệu về có bệnh nhân chết thì ĐT có đi viếng không?
 • Tùy duyên tụng các bài kinh ở nhà có phải báo lên ĐT không?
 • Phật tử gửi danh sách vong linh về chùa để cầu siêu nhưng không được đọc tên thì vong linh có được nhận đầy đủ phước báu không?

29. Hướng dẫn thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất

30. Sợ tiếng chuông mõ là vì sao?

Mô tả nội dung chính:

 • Tùy vào hoàn cảnh thuận theo chính pháp:
 • Những người không thích Đạo Phật thì sẽ không thích tiếng chuông gõ mõ, đối với họ tiếng chuông mõ chỉ là âm thanh.
 • Tiếng chuông mõ thức tỉnh với những người biết Đạo Phật.

31. Cách tránh nhiễm “tử khí” khi đi đám ma

32. Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng

Mô tả nội dung chính:

 • Phận sự nghi lễ tâm linh:
  – Phân công phận sự
  – Năng lực hội chúng, chủ sám
  – Phước báu sau khi làm lễ đúng với tâm hòa hợp
  – Tránh hệ lụy tâm linh khi đi làm lễ

33. Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ tại gia

34. Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?

35. Nghi thức tụng Lương Hoàng Sám theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

36. Nghi thức tụng Quán Âm Quảng Trần theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

37. Các lỗi thường gặp khi tụng niệm

38. Hướng dẫn cách bài trí bàn thờ sắm lễ cúng tại gia

39. Hướng ddẫn cách bài trí ban thờ “treo” sắm lễ cúng tại gia

40. Hướng dẫn cách cúng chúng sinh (Thí Thực)

41. Một số lưu ý khi tụng kinh để được lợi ích nhất

42. Hướng dẫn cách tụng Kinh Vu Lan (Trích Đoạn)

43. Cảnh giác với Phật tử là chủ cho thuê đồ tang lễ

44. Bạch hồi hướng đúng Pháp khi đi làm lễ?

45. Vong nhập khi đi làm lễ có nên sợ hãi?

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

3.152 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (2)

 1. T
  T

  Trần Thị Mơ

  28/12/2021

  Thật hoan hỷ khi chúng con được tổng hợp bài đầy đủ dành cho Ban nghi lễ. Con xin tri ân Cô Chủ Nhiệm và tùy hỷ công đức các quý đạo hữu ạ.

 2. L
  L

  Lê Văn Đức

  24/12/2021

  Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu đã tổng hợp thật đầy đủ cho Ban Nghi lễ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục