Tổng hợp kiến thức dành cho Ban nghi lễ

1. Những trường hợp nào đăng ký trên Ban nghi lễ?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/OHt9hSXlqg8

Mô tả nội dung chính:
 • Các trường hợp cần bạch lên Ban nghi lễ
 • Tất cả các đàn lễ đi làm hộ.
 • Tự làm thì cần bạch những lễ gì?

2. Các cách ứng xử tâm linh

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/y4a8yq12-_o

Mô tả nội dung chính:
 • Tổng quan: Tội và phúc do thân khẩu ý tạo ra
 • Mối tương quan giữa hương linh gia tiên và gia đình mình
 •  Ảnh hưởng từ tâm linh: hương linh bố mẹ, thai nhi và tổ tiên
 • Ảnh hưởng từ mồ mả:
  – Ảnh hưởng từ mộ gia tiên
  – Ảnh hưởng đất chôn
 • Mối liên quan giữa hương linh trên đất ở và gia đình
  – Quyền sở hữu đất đai trong nhân quả
  – Tương quan nhân quả nghiệp giữa người trong gia đình và VL trên đất
 • Yểm bùa trên đất, tác dụng và tác hại
 • Các loại hương linh có oán kết:
  – Hương linh có oán kết của mình và hương linh có oán kết cộng nghiệp trong gia đình, hương linh có oán kết cộng nghiệp ngoài gia đình
 • Cách hóa giải hương linh có oán kết:
  – Sám hối, tụng kinh, nghe Pháp Cúng dường hồi hướng
 • Phân biệt nghi lễ giải oan cắt kết, phổ độ gia tiên với nghi lễ tà kiến. Tác hại của nghi lễ tà kiến và lợi ích của nghi lễ đúng Pháp
 • Nhân duyên tâm linh của Phật tử đi làm phận sự: thiện duyên, ác duyên, rước ma về nhà

3. Khi đi làm lễ có các hiện tượng tâm linh cần làm gì?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/fuIIuDFTQzg

Mô tả nội dung chính:
 • Cách ứng xử khi Phật tử đi hướng dẫn cho trường hợp nặng nghiệp như bị điên, tà kiến, hầu đồng mở phủ, …sau đó Phật tử bị hiện tượng hương linh tác động

4. Không nương tựa Trời, thần, quỷ, vật – Những chú ý để không bị hương linh nương gá

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Z0SUBKhKgqw?t=2

Mô tả nội dung chính:
 • Cô giải thích hiện tượng:
  Phật tử đi trợ duyên cùng đạo tràng:

  – Lần 1: đến giúp gia đình tu tập giải điện -> đêm về bị co giật, như động kinh.

  – Lần 2: đi trợ duyên -> tối nằm mơ có cây hương sau nhà, sáng hôm sau cũng bị co giật như lần 1.

  – Lần 3 : đi trợ duyên an vị lô hương -> khi ngủ trưa thì mắt trợn, quát lên, bị co giật, sùi bọt mép, bị nặng hơn. Phật tử có đi khám nhưng bình thường.
 • Lưu ý cho Phật tử đi làm lễ phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Cô đã soạn trong các nghi thức để không bị hương linh nương gá.

5. “Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết! (Hiện tượng xảy ra với người mới mất)”

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/GRzV31eTo_g?t=32

Mô tả nội dung chính:
 • Hiện tượng xảy ra với người mới mất và cách sách tấn Phật tử đúng Pháp:
  – Giải thích hiện tượng toàn thân người mất, mềm, hồng hào
  – Niệm Phật vãng sinh
  – Trạng thái khi sắp chết
  – Hiện tượng có người chết lâm sàng rồi quay lại
  – Muốn vãng sinh được thì cần đủ các yếu tố: tín, hạnh, nguyện
  – Phật tử đi trợ niệm cần tư duy rõ ràng, tránh vọng ngữ, tạo nghiệp.

6. Tu tập không cúng dường có hồi hướng được cho nhiều mục hương linh không?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ui7gR8BGYOM

Mô tả nội dung chính:
 • Tu tập và cúng dường để chuyển hóa nhanh: công đức từ thực hành Pháp (có thể hồi hướng cho nhiều mục hương linh) và công đức cúng dường.
 • Nên hồi hướng nhiều nghiệp hay một nghiệp cho nhanh chuyển?

7. Cúng dường khi học nghi lễ trong đạo tràng?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ZfOlQkrjEMQ

Mô tả nội dung chính:
 • Cúng dường trong các buổi học (VD: học chuông mõ, học Pháp,…) có được không?
 • Lợi ích của Pháp Lục Hòa

8. (Ấn vào tên bài): Các việc tu tập hồi hướng cho dịch bệnh

10. Cúng thí thực 19/6/2021

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/jMdKZBV-QBI

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Thành phần, điều kiện tham gia chương trình cúng thí
 • 2. Hướng dẫn nghi thức tham gia chương trình cúng thí, tịnh tài cúng thí

11. Giải đáp các thắc mắc về bài bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/g9MFY8pH8tQ

Mô tả nội dung chính:
 • Điều kiện bạch thành công bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên.
 • Trường hợp quên mà không biết thì có cần bạch lại bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên không?
 • Chưa bạch xong 49 ngày thì có được bạch 108 ngày không?
 • Trong 49 ngày bạch giờ Việt Nam, giờ nước ngoài?
 • Phật tử xa xứ được phép tu bát quan trai, bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên tại nhà.

12. Chương trình tu tập 5h sáng hồi hướng cho dịch bệnh (108 ngày) – (Dịch bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/VL_DiL_qq_4

Mô tả nội dung chính:
 • Cô chia sẻ về dịch bệnh, Cô mong các đạo hữu có nhiều phước báo, mong tất cả các đạo hữu đều bình an, không ai làm sao.
 • Chương trình tu tập 5h sáng hồi hướng cho dịch bệnh (108 ngày)
 • Tích trữ thực phẩm và các lưu ý trong mùa dịch.
 • Chương trình Vu Lan.
 • Chuyển tải Phật Pháp, chia sẻ trên nhóm “cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày!”

13. Lợi ích khi tu tập 108 ngày cầu an cho đại dịch Covid

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/taPP05XqKnU

Mô tả nội dung chính:
 • Tu buổi sáng 5h sáng: Trở thành nguyện lực thành phước báo bảo hộ cho mình và gia đình mình.
 • Ai phát nguyện được sẽ có một lượng công đức rất lớn.

14. Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám: bạch thỉnh, tịnh tài hồi hướng và cúng thí…

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/n20VqPGE8dU

Mô tả nội dung chính:
 • Đạo tràng phát nguyện tụng 24/24. Phật tử bạch bài bạch trước khi vào đàn lễ rồi có phải bạch bài trước khi đi làm phận sự không?
 • Tiền cúng rằm có được chuyển về Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám không?
 • Bạch thỉnh hương linh về đàn lễ rồi thì trong 3 ngày có thỉnh hương linh về đàn lễ nữa không?
 • Trong ba ngày đối với Phật tử phát nguyện cúng thí cả tháng thì có nghỉ cúng thí không?
 • Trong ba ngày có phải cúng cơm cho chồng nữa không?
 • Đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám có phần cúng dường thêm thì phần đó là như thế nào và bạch như thế nào?
 • Người không theo đạo Phật nhưng theo dõi chương trình và tụng kinh theo thì có được không?
 • Phật tử cùng đồng tâm sám hối trong pháp đàn thì có công đức như thế nào?
 • Không đăng ký tham gia Pháp đàn mà tùy duyên tham gia thì có được không?

15. Hướng dẫn khi đi làm lễ đám ma tuần thất trong CLB Cúc Vàng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/qWdjBpRe0F8

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Chương trình tụng kinh + cúng cơm trong đám ma

  Có 2 chương trình:
  - Người mất là thuộc Phật tử CLB Cúc Vàng
  - Người mất không thuộc Phật tử trong CLB Cúc Vàng
 • 2. Chương trình cúng tuần thất

  - Chương trình thứ nhất: dành cho đạo tràng làm tuần thất đối với trường hợp người mất là Phật tử trong CLB Cúc Vàng
  - Chương trình thứ hai: dành cho gia đình tự làm lễ đối với trường hợp người mất là Phật tử trong CLB Cúc Vàng
  - Chương trình thứ ba: dành cho đạo tràng làm tuần thất đối với trường hợp người mất không thuộc Phật tử trong CLB Cúc Vàng
  - Chương trình thứ tư: dành cho gia đình tự làm lễ đối với trường hợp người mất không thuộc Phật tử trong CLB Cúc Vàng
 • 3. Vì sao lại có 4 chương trình cúng tuần thất
 • 4. Giải thích về lời dẫn trong buổi lễ tâm linh

  4.1 Pháp duyên tu tập
  4.2 Lợi ích của Pháp hội
  4.2.1 Lợi ích tu tập cho gia đình tín chủ
  4.2.2 Lợi ích phước báu cho gia đình tín chủ
  4.3 Lợi ích tu tập của các Phật tử trong đàn lễ
  4.4 Quán Pháp - Tâm Linh
  4.5 Lưu ý
  4.6 Tổng kết
  5. Nghi thức cúng lễ
  6. Về nghi thức và văn bạch

16. Sinh về Tây Phương?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/_gS3BuzcR6g

Mô tả nội dung chính:
 • Về Tây Phương hành Bồ Tát Đạo?
 • Phương pháp tu tập hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc.
 • Tam Phước Vãng Sanh.

17. Lỡ mất niệm quy y và làm sao để giữ được niệm quy y khi bắt buộc phải làm những việc tà kiến

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/u_hnR30vSxc

Mô tả nội dung chính:
 • Cách tư duy về mất niệm quy y
 • Lợi ích khi giữ được niệm quy y
 • Việc sinh hoạt ở miếu, đình, chùa làng gần như trở thành một nếp sống của địa phương rồi thì các phật tử nên làm thế nào để giữ được niệm quy y?
 • Khi làng có đám ma, làm theo thầy chùa làng, đạo tràng có đi trợ duyên ko? Đi thì phải làm thế nào để giữ được niệm quy y?
 • Câu nói: Chúa tôi, chúa cứu con, thánh cô, thánh cậu, ông hoàng, bà chúa,…. cứu con… có mất niệm quy không?

18. Thời tận Pháp Phật tử trong CLB Cúc Vàng sinh về đâu?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/L7IpE-pqFF4

Mô tả nội dung chính:
 • Thời tận Pháp Phật tử trong CLB Cúc Vàng sinh về đâu?
 • Việc đăng ký lên Ban điều hành Nghi lễ khi Đạo tràng đi trợ duyên cho đạo tràng khác
 • Nếu có từ hai đạo tràng trợ duyên hằng ngày thì đạo tràng nào đăng ký lên Ban điều hành Nghi lễ
 • Quy y lại và quên bạch sám hối trước chư Tăng thì dùng nghi thức nào trong chương trình tu tập?

19. Trợ duyên trực tuyến qua zoom được không?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/XtB-mW1lY-s

Mô tả nội dung chính:
 • Do dịch bệnh, có thể trợ duyên qua đàn lễ qua zoom hoặc zalo được không?

20. Các nghiệp tu tập

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Zq7wXJb1CUY

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Phật tử có con gái bị nghiệp trên thân, không đi đứng nhận thức được, ăn uống khó khăn đang tu bài số 8 vào ngày 30.1.14.15 bé có phản ứng mạnh hơn bình thường xin Cô chỉ dạy.

  - Trường hợp các em bị dow, các bệnh không chuyển hóa được trong kiếp này thì hồi hướng tăng phước tiêu nghiệp sớm chuyển duyên.
  - Định nghiệp không chuyển hóa được phải làm thế nào?
 • 2. Phật tử chính thức tinh tấn bị gia đình cấm cản tu, chồng xúc phạm Tam Bảo, Cô đã khai đàn 1 mình, muốn gặp Cô sám hối, nhưng lên đến Chùa bị lết chân vì nhà giết mổ lợn từ xưa nhưng không có điện thoại thì phải làm thế nào để chuyển hóa.
 • 3. Phật tử thờ điện ốm đau bệnh tật tụt tiểu cầu rất nhiều bát hương, nhiều Phật tử đến trợ duyên về khiếp, nhờ Chư Tăng đến giải tứ phủ đó, nghiệp tà kiến dày.
 • 4. Đạo tràng hướng dẫn cho tín chủ các hiện tượng ngày khai đàn và các ngày tu tập tiếp theo.
 • 5. Làm lễ tuần thất, hướng dẫn phần văn khấn cúng dường Tam Bảo gia đình phản ứng thì lần sau đi trợ duyên phải làm sao?

21. Thầy bùa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/1aKGfX_hl0o

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Khi về nhà mới Phật tử nhờ thầy Chùa làm an vị lô hương và thầy Chùa có cho 1 tấm chùa trấn trạch, và Phật tử nghĩ bùa này Thầy có lực tu sẽ giúp bình an. Và Chư Tăng Chùa Ba Vàng làm lễ tôn ảnh Phật con không biết giải thích thế nào?
 • 2. Lập ban thờ Phật ở tầng 1 có được không và có trang nghiêm không?
 • 3. Phật tử trước kia bán khoán cho cho Chùa, bán khoán lưu luyên - tức là trọn đời, Phật tử không biết làm thế nào?
 • 4. 3 năm trước ở thôn có dự định xây Điện Mẫu cạnh Chùa, nhưng kinh phí không đủ nên Điện Mẫu dừng lại. Lúc trước đó đạo hữu có phát tâm xây Điện Mẫu sẽ phát tâm 5 triệu, nay làng chưa xây vì chưa đủ kinh phí. Giờ đạo hữu đã nhất tâm theo Chùa Ba Vàng thì phải làm thế nào ạ?

22. Nội dung Cô trả lời về các vấn đề nghi lễ

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/iNi7hzvqLhk

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Bao nhiêu ngày đăng ký với đàn lễ do gia đình tự khai đàn?
 • 2. Bao nhiêu ngày đăng ký đàn lễ thỉnh đạo tràng đến trợ duyên khai đàn?
 • 3. Nếu đến thời gian khai đàn rồi mà chưa được chứng minh hay được sự chỉ dạy thì có được hướng dẫn đến mục khai đàn không hay đợi quý thầy chứng minh?
 • 4. Trước đây Phật tử đã xin thầy bên ngoài làm bài vị cho gia tiên. Bây giờ muốn giải bài vị có thể làm theo hướng dẫn giải bàn thờ Thần Tài được không?
 • 5. Về bốc bát hương thờ, Phật tử hiểu trường hợp Phật tử bốc bát hương mới, còn gia đình vẫn sử dụng lô hương cũ thì chúng con cần hướng dẫn như thế nào trong trường hợp dịch không về được chùa để chư Tăng chú nguyện được ạ?
 • 6. Đề xuất đăng ký thêm chủ sám trong trợ duyên tang sự. Trong quá trình làm phận sự trợ duyên đám tang, thời gian trợ duyên dài, nhiều ngày nên khó sắp xếp chủ sám nên đề xuất đăng ký thêm chủ sám thành 6-7 người để đạo tràng chủ động cắt cử.
 • 7. Chọn nhạc nào trong đám ma theo nghi thức Phật Pháp. Trong tang lễ được làm theo Phật Pháp gia đình không dùng kèn trống mà thay vào đó nhạc Phật giáo có được không? Nếu được thì chọn những nhạc nào?
 • 8. Trong đạo tràng có các Phật tử đăng ký sám hối chư Tăng nhưng do bận công việc phận sự khác nên không tham gia sám hối chư Tăng như đã đăng ký. Vậy các Phật tử đó có bạch sám hối với hương linh không?
 • 9. Hương linh mới mất, được cầu siêu tại chùa và có Pháp danh từ tuần thứ nhất, khi đăng ký tuần thất tiếp theo có được viết là thực hành theo nghi thức hương linh thuộc CLB CV không?
 • 10. Gia đình hai Phật tử chính thức có người thân mất thỉnh đạo tràng đến trợ duyên, sau khóa lễ, gia đình thỉnh đạo tràng hát Lục Hòa Ca thì đạo tràng có nên hát không?
 • 11. Có nên đào huyệt trước để chờ người bệnh nặng hay không?
 • 12. Nếu phát nguyện làm công quả 20 năm nhưng chưa đủ thời gian phát nguyện mà đã đi xuất gia thì có gặp nhân quả xấu không?
 • 13. Trong phận sự được phân công, con hay phải tải các phần mềm trên máy tính để phục vụ công việc. Nếu dùng bản lậu - miễn phí thì tiết kiệm tiền cho Tam Bảo nhưng không hợp pháp và ảnh hưởng đến nhà phát triển phần mềm thật.

23. Yểm bùa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/YDekLN7cANk

Mô tả nội dung chính:
 • Hàng xóm yểm bùa, nhà hàng xóm tốt đẹp, nhà mình trổ nghiệp?
 • Người ngoài mang bùa vào yểm ở nhà mình thì làm sao?

24. Tổng hợp nội dung (P.1)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/--rDn_jIp6M

Mô tả nội dung chính:

 • Câu 1: Soạn các mục hương linh khi khai đàn (rút gọn để bạch Chư Tăng)
 • Câu 2: Câu hỏi liên quan đến báo cáo hàng tháng, nhiệm vụ của các ban trong việc này
 • Câu 3: Đạo tràng đề xuất được hiến máu định kỳ
 • Câu 4: Hỏi về việc đăng ký khai đàn cho gia đình tự làm
 • Câu 5: Nhóm sám hối tại đạo tràng, CLB

  – Trường hợp nào mà Phật tử phải sám hối đạo tràng, sám hối CLB. Thành phần nào cần sám hối lên Cô chủ nhiệm và CLB?

  – Nếu đã đăng ký nghe pháp của Sư phụ, Cô mà phật tử lại ko làm được như đăng ký thì sẽ sám hối thế nào?
 • Câu 6: Phật tử đang tu chương trình Covid. Nhưng ngày tu bát quan trai thì ko tu chương trình đó, mà thời khóa sáng của Tu bát quan trai có tụng kinh Tam Bảo rồi thì Phật tử có cần tu Covid bù ngày khác không?
 • Câu 7: Những phật tử hoặc gia đình có việc xin Cô chỉ dạy thì đạo tràng có cần viết bài bạch theo mục hương linh ở 13 bài tập ko?
 • Câu 8: Khi có bất cứ việc gì cần bạch hỏi lên Cô thì đạo tràng đều hỏi trên Ban điều hành được ko?
 • Câu 9: Đạo tràng gặp khúc mắc vì bắt phật tử theo ý kiến của số đông. Phật tử chưa thỏa mãn, muốn để xuất hỏi lên CLB thì bị ngăn cản, ko được đạo tràng đưa lên, các thành viên trong Ban cán sự gạt đi…
 • Câu 10: Có đạo hữu cúng thí thực vào bất cứ lúc nào, thích cúng lúc nào thì cúng, ko bạch lên CLB?
 • Câu 11: Việc cúng lễ theo dân gian

  Phần cuối: Cô nói thêm về giải quyết mâu thuẫn, thắc mắc trong đạo tràng.

25. Phát tâm Bồ Đề 19/9/2021

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/fBqgBNY1xpU

Mô tả nội dung chính:
 • 1.Cách tu tập trước, trong và sau khi phát tâm Bồ Đề
 • 2. ý nghĩa của phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề
 • 3. điều kiện bạch 108 ngày

26. Các vấn đề liên quan đến chương trình tu kết đàn an cư kiết hạ năm Tân Sửu

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/aF0Wgql7QsE

Mô tả nội dung chính:
 • Kết đàn chương trình An cư kiết hạ.
 • Lợi ích tu tập An cư kiết hạ.
 • Tu tùy duyên có được mời hương linh về đàn chẩn tế không?
 • Tiền cúng dường cho chư Thiên, chư Thần, hương linh cúng thí trong chương trình An cư kiết hạ đều chuyển về CLB.
 •  Cúng dường đàn chẩn tế bạch như thế nào?
 • Tiền cúng dường cầu siêu nên gửi về sớm để chư Tăng bạch trước 3 ngày.
 • Tại sao cầu siêu phải tu trước 7 ngày?
 • Tu tập chuyển hóa hiện tượng chồng, con ham mê chơi game, lướt facebook.

27. Các vấn đề liên quan đến chương trình tu 108 ngày

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/0GW_gPyTO8w

Mô tả nội dung chính:
 • Lợi ích của phát nguyện tu 108 ngày.
 • Năng lực của nguyện Bồ Đề chân thật khi tu 108 ngày không gián đoạn.
 • Hồi hướng công đức tu 108 ngày không gián đoạn.

  – Trong 108 ngày, được 3 ngày ngủ quên không tu đúng giờ.
  – Làm phận sự thì tu 108 ngày vào thời gian nào?
  – Địa điểm tu 108 ngày.
  – Tu 108 ngày thay kinh phụ bài 8.

28. Tổng hợp nội dung (P.2)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/YyePbIOzHF4

Mô tả nội dung chính:

 • Gia đình do Ban liên lạc giới thiệu về có bệnh nhân chết thì đạo tràng có đi viếng không?
 • Tùy duyên tụng các bài kinh ở nhà có phải báo lên đạo tràng không?
 • Phật tử gửi danh sách hương linh về chùa để cầu siêu nhưng không được đọc tên thì hương linh có được nhận đầy đủ phước báu không?

29. Hướng dẫn thực hành nghi thức cúng lễ khai đàn, tuần thất

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/6E2Im19skFI

30. Sợ tiếng chuông mõ là vì sao?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/pHykdouXJk8

Mô tả nội dung chính:

 • Tùy vào hoàn cảnh thuận theo chính pháp:
 • Những người không thích Đạo Phật thì sẽ không thích tiếng chuông gõ mõ, đối với họ tiếng chuông mõ chỉ là âm thanh.
 • Tiếng chuông mõ thức tỉnh với những người biết Đạo Phật.

31. (Ấn vào tên bài): Cách tránh nhiễm "tử khí" khi đi đám ma

32. Những điều cần chú ý khi làm phận sự nghi lễ tâm linh trong đạo tràng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/EMRfEa5Vyr0

Mô tả nội dung chính:

 • Phận sự nghi lễ tâm linh:

  - Phân công phận sự
  - Năng lực hội chúng, chủ sám
  - Phước báu sau khi làm lễ đúng với tâm hòa hợp
  - Tránh hệ lụy tâm linh khi đi làm lễ

33. (Ấn vào tên bài): Các nghi thức cúng lễ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ tại gia

34. (Ấn vào tên bài): Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?

35. (Ấn vào tên bài): Nghi thức tụng Lương Hoàng Sám theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

36. (Ấn vào tên bài): Nghi thức tụng Quán Âm Quảng Trần theo chương trình An cư kiết hạ của chư Tăng

37. (Ấn vào tên bài): Các lỗi thường gặp khi tụng niệm

38. (Ấn vào tên bài):Hướng dẫn cách bài trí bàn thờ sắm lễ cúng tại gia

39. (Ấn vào tên bài): Hướng dẫn cách bài trí ban thờ "treo" sắm lễ cúng tại gia

40. (Ấn vào tên bài): Hướng dẫn cách cúng chúng sinh (Thí Thực)

41. (Ấn vào tên bài):  Một số lưu ý khi tụng kinh để được lợi ích nhất

42. (Ấn vào tên bài): Hướng dẫn cách tụng Kinh Vu Lan (Trích Đoạn)

43. (Ấn vào tên bài): Cảnh giác với Phật tử là chủ cho thuê đồ tang lễ

44. (Ấn vào tên bài): Bạch hồi hướng đúng Pháp khi đi làm lễ?

45. (Ấn vào tên bài): Vong nhập khi đi làm lễ có nên sợ hãi?

46. Bốc bát hương

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/TnoR5jq3QFU

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Bát hương do thầy tà bốc, bát hương có yểm bùa chú hằng ngày lễ lạy:
  - Tâm không hướng về các thầy tà thì không bị mất niệm quy y.
  - Nếu gia đình chưa tin thì vẫn có thể bạch thỉnh hương linh bùa chú cầu siêu để được hóa giải để bùa chú chỉ là bùa chú dán không có tác dụng.
  - Khi bát hương không đúng thì bạch: con một lòng nhất tâm theo Phật, do duyên chưa bốc được bát hương thờ Phật, nên con xin thờ tạm ở bát hương do thầy tà bốc.
 • 2. Bát hương đã được các thầy trì chú rồi vẫn có thể theo lễ trực tuyến được.
 • 3. Câu các đạo tràng lưu ý không được viết tắt địa chỉ của phật tử khi cầu siêu, an vị lô hương, sám hối chư tăng.
 • 4. Không nhận đăng ký thêm hoặc hủy sám hối Chư tăng, an vị lô hương.

47. Rà soát Phật tử đủ điều kiện bạch bài 108

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Emduoox4nkc

Mô tả nội dung chính:
 • Chuẩn bị vào ngày 08/12: Rà soát Phật tử chính thức.

  Ban cán sự phải làm các việc sau đây:

  - Rà soát các Phật tử đủ điều kiện để bạch bài 108 ngày.

  + Xem Phật tử giữ được niệm quy y chưa? Nếu chưa giữ được thì quy y lại.
  + Đã hoàn thành bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên chưa?
  + Ban cán sự phải cho Phật tử biết ngày nào bạch xong 108 ngày.
  + Đưa lịch cho Phật tử tu trước 7 ngày.
  + Lấy đầy đủ thông tin.
  + Bạch chưa đúng thì bạch lại.
  - Phật tử đã bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, khi bạch bài 108 ngày bị gián đoạn thì chỉ bạch lại bài 108 ngày.

48. Thực tập cúng, lễ trong đạo tràng như thế nào?

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ItoIu2SVxUo

Mô tả nội dung chính:
 • Tất cả thành viên trong Ban cán sự đầu tiên làm lễ cầu an cho gia đình mình:

  - Học cách nấu cơm chay.
  - Tập trung các thành viên từ 3 đến 4 người để tập khai đàn cầu an. Các đạo hữu sẽ chỉ bảo cho nhau.
  - Học và tập bạch lễ.

49. Cách dụng tâm sám hối trong Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ar7UhRDHUuk

Mô tả nội dung chính:
 • Tu thiền định đối diện với đại dịch.
 • Sám hối.
 • Duy trì nguồn tâm trong Pháp đàn.

50. Lợi ích tham gia các chương trình phát động tu tập kỷ niệm các ngày vía của Chư Phật, Bồ Tát

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/f9_6d05DQKk

Mô tả nội dung chính:
 • 1. Tán thán chư Phật, chư Bồ Tát đem lại phước báu nhân duyên, nhiều kiếp được trí tuệ và vào được sự tinh tấn bất thối chuyển đối với quả Bồ Đề.
 • 2. Tu tập dài ngày để có được tăng thượng tâm, tích lũy công đức giúp chuyển hóa nghiệp lực.
 • 3. Tổ chức tu:

  - 4 ngày trọng đại của Đức Phật: Đản Sinh, Xuất gia, Thành Đạo, Nhập Niết Bàn.
  - Các ngày vía của Bồ Tát.
  - Có thể phát nguyện tu đầy đủ hoặc tùy duyên.
 • 4.Tâm biết hướng đến nhân quả: tâm giải thoát.
 • 5. Lợi ích làm trong Ban cán sự: nếu tinh tấn sẽ phát sinh nhân duyên chuyển hóa nghiệp lực quá khứ ngay trong kiếp này.
 • 6. Muốn tu thiền định thì phải có thiện tâm (tu tập, nghe Pháp, loại trừ bất thiện,...).
 • 7. Cô phát động: cần tu tập, thấm đẫm công đức chư Phật, chư Bồ Tát trong tâm; cần có thời gian thực hành để tinh tấn.
 • 8. Trong Phật Pháp, có 3 Pháp: Học => Hành => Thành (vào quả).
 • 9. Tinh tấn trong các phát động của CLB có liền 2 công đức: tu tập và lục hòa.
 • 10. Công hạnh tu tập của chúng ta là thành tựu trong Pháp lục hòa, duy trì chánh niệm và tỉnh giác.
 • 11. Tu tập các chương trình tuần tự.

51. Cúng dường hồi hướng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/BzDbOlgywBk

Mô tả nội dung chính:

 • Tại sao khi Phật tử phát nguyện cúng dường tại nhà rồi thì cần chư Tăng chứng minh khi chuyển tiền về chùa, CLB?
 • Gửi tiền cúng dường về chùa rồi nhưng không nhắn tin thỉnh chư Tăng chứng minh thì phước sẽ lưu ở đâu, liệu hương linh có nhận được nữa không?
 • Người cúng dường nhưng không tu tập và không biết cách soạn tin bạch Phật theo hướng dẫn trước và sau cúng dường theo hướng dẫn của chùa thì công đức có khác so với người bạch theo hướng dẫn không?

52. Đàn chẩn tế

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Vir8F6hXL9o

Mô tả nội dung chính:

 • Đăng ký thỉnh mục hương linh tác động khiến nhiễm covid cho người thân
 • Thỉnh mục hương linh của bị tái nhiễm covid, hậu covid
 • Nhân dân không thuộc CLB có được đăng ký danh sách cùng Ban cán sự thỉnh mục hương linh về đàn chẩn tế
 • Đăng ký cầu an cho thai nhi trong bụng
 • Thỉnh hương linh gia tiên về đàn chẩn tế
 • Có hồi hướng cho gia tiên của họ chồng, họ vợ cũ được không?

53. Nghề sát sinh và bài bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên và phát nguyện Bồ Đề lục hòa

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/E-yweC799Ts

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử chưa bỏ được nghề sát sinh có được phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa không?

  - Được phát nguyện vào Phật tử dự thính
  - Cứ 7 ngày nào không có sát sinh thì hồi hướng được
 • Phật tử phát nguyện giữ 4 giới không nhận giới sát sinh thì có được bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên  không?

  - Được nhưng ở trong Phật tử dự thính

  - Bạch nhưng vẫn sám hối, bạch tùy duyên nhận giới

  - Quỹ tình nghĩa cho Phật tử tùy hỷ và dự thính

  - Cho tham gia nhưng khi không còn trong đạo tràng thì không được đòi lại tiền

  - Phật tử chính thức phải tham gia, trừ gia đình nghèo khổ

54. Thắc mắc khi tu các chương trình

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/9LUlLFznTEo

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Điều kiện để tu sám hối chư Tăng
 • 2. Phật tử trong Ban cán sự không đủ thời gian tu bài 8 có tâm nguyện được Chư Tăng chứng minh các mục hương linh trên nghiệp khổ được thỉnh vào các khóa tu theo chương trình CLB và hồi hướng công đức hàng ngày.
 • - Phật tử cần đăng ký nghi lễ như thế nào?
  - Cúng dường trên từng hiện tượng nghiệp hay chung cho các hương linh có oán kết trên nghiệp
 • 3. Hai vợ chồng tu tập bài 8 trên 2 việc riêng. Khi khai đàn thì có thể khai đàn chung được không?
 • 4. - Phật tử được tùy duyên chọn tụng kinh tại nhà mà không cần bạch lên đạo tràng nhóm Ban nghi lễ có đúng không?

  - Phật tử tụng bất kỳ kinh gì có cần phải đăng bài không?
 • 5. Khi tu bài 8, đến lúc nghe Pháp, Phật tử vừa tập thể dục vừa nghe Pháp có được không?
 • 6. Trong lúc đi bộ, Phật tử bật bài Pháp lên với mong muốn hương linh xung quanh nghe Pháp có được không?
 • 7. Nếu Phật tử muốn đăng ký nghe Pháp đúng giờ vào các ngày tu học mà do gia duyên nên vừa nghe Pháp vừa làm việc thì có được không?

55. Tổng hợp nội dung (P.3)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/3CWHsUGSVYs

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Đối trước chư Tăng sám hối tội chướng

  - Bạch đủ 49 ngày theo đúng phát nguyện, không tùy tiện bạch thêm ngày.
  - Tu 7 ngày: có thể tu tùy duyên nhưng không tu cách, nếu tu thì tu từ ngày 1.
  - Phật tử đã bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên và bài 108 ngày mà mất quy y: bạch sám hối trong 7 ngày, không bạch lại.
  - Phật tử đã bạch thừa bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên thì đến 8/12 sẽ bạch lại Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên và 108 ngày.
  - 8/12 Phật tử không nghỉ được: thọ nhận bát quan trai tùy duyên và bài bạch bắt đầu tính từ ngày tu lại bát quan trai.
  - Phật tử chính thức đã bạch bài Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên vẫn nấu rượu để bán: chuyển nghề khác
  - Phật tử đã bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên nhưng nhà có bùa chú lâu ngày và chưa tu tập để giải: tu tập giải sau.
  - Đang bạch Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên nhưng chưa đủ ngày thì vẫn được tham gia sám hối.
  - Tu nhóm tại nhà Phật tử có bàn thờ thầy tà bốc thì có mất niệm quy y: không, nên sắp 1 cốc gạo thay cho bát hương.
  - Nhà ai còn thờ điện: cúng lễ theo nghi thức cúng thí thực của CLB.
  - Có thể cúng Phật bằng tam tịnh nhục.
  - Phật tử có được đăng kí sám hối chư Tăng và bạch 108 ngày nếu kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, bếp ăn.
 • 2. Phật tử, Ban cán sự tinh tấn
  - Ban cán sự chưa dứt được việc thờ cúng tà kiến, chưa bạch 49 ngày có ảnh hưởng đến lục hòa CLB không?
  - Phật tử làm tốt phận sự tu học đầy đủ nhưng muốn quy y lại.
 • 3. Bạch các bài:
  - Có thể bạch lại nhiều lần trong ngày nếu chưa được an tâm.
  - Bài 49 ngày: tinh tấn ân hưởng công đức từ nơi chư Phật, phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa trong 7 ngày (với Phật tử dự thính).
  - Bài 108 ngày: hướng về hương linh có oán kết phát nguyện Bồ Đề, không làm các việc tà kiến và phạm giới.
 • 4. Phật tử làm nhà vẫn bị cuốn theo phong thủy.

56. Tổng hợp nội dung (P.4)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/xYgH_ONR2pc

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Cách tính ngày cúng tuần thất
 • 2. Nội dung báo cáo tháng của Ban quản chúng sẽ đưa lên CLB theo quy trình như thế nào?
 • 3. Ngày tu bát quan trai giới không đủ duyên về chùa sớm và ở lại tu tập theo đạo tràng thì có được hồi hướng công đức lục hoà ngày tu bát quan trai giới không?
 • 4. Quy định cúng dường tại CLB Cúc Vàng
 • 5. Hồi hướng công đức lục hoà
 • 6. Cách sám hối Chư Tăng
 • 7. Báo cáo nghe pháp định kỳ
 • 8. Đóng quỹ
 • 9. Quên hồi hướng công đức lục hoà 7 ngày
 • 10. Bài cúng nước cúng vào buổi nào?
 • 11. Lễ tri ân khiến không bị lúc lẫn lúc về già không đảnh lễ có được không?
 • 12. Sám hối khi Ban cán sự quên báo cáo tu học của Phật tử

57. Tổng hợp nội dung (P.5)

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ATJDHN4U8zk

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Trả lời thắc mắc 13 bài tập: tu bài 8, cúng dường cho hương linh đã thỉnh theo mục hương linh hay theo nghiệp?
 • 2. Có cúng dường cho hương linh gia tiên, trên đất khi tu bài 8 không?
 • 3. Hàng ngày tu tập quyển sô 8 thì có thỉnh tất cả các mục hương linh về hay phát nguyện 1 tuần hoặc 10 ngày chỉ thỉnh 4, 5 hoặc 6 mục về sau đó 10 ngày sau lại thỉnh tiếp các mục hương linh khác của cùng nghiệp đó về.
 • 4. Một số lễ phải thỉnh mời chư thiên chư thần linh, có một số lễ không phải thỉnh mời chư thiên chư thần linh phải không?
 • 5. Người tu tập căn cứ vào giới tính của mình hay của người chuyển hóa để tụng các kinh như hướng dẫn?
 • 6. Khi thỉnh các mục hương linh thì lấy ai làm mốc, gọi hương linh của người đăng ký tu tập hay người khác?
 • 7. Khi gọi chi tiết mục hương linh thì có cần chi tiết từng tổ hợp hay không ví dụ 5 người anh em liên quan đến nghiệp của bố mẹ?
 • 8. Một người khó có con mà cả bố mẹ chồng đều lo lắng thì sẽ thỉnh hương linh của cả 6 người này phải không?
 • 9. Thỉnh đúng mục hương linh quan trọng như thế nào đối với việc tu tập chuyển hóa?
 • 10. Mục hương linh trên nghiệp đồng tính
 • 11. Người kinh doanh nhà làm nhà để bán không ở thì khi làm lễ sửa nhà có thỉnh gia tiên không?
 • 12. Phân biệt hương linh có duyên và hương linh hợp duyên
 • 13. Trong các đàn lễ ngoài các mục hương linh chính thì có thỉnh hương linh trên đất hay hương linh có duyên trên đất không?
 • 14. Trường hợp cho mượn địa điểm khai đàn nhờ thì có thỉnh mục hương linh đất ở của người bị nghiệp hợp duyên tác động trên nghiệp không?
 • 15. Trường hợp nào thì thỉnh mục hương linh có oán kết chung với gia tiên?
 • 16. Trường hợp thỉnh hương linh bùa chú, tà kiến?
 • 17. Trường hợp nào thỉnh hương linh trên đất phần mộ?
 • 18. Nghiệp bất hiếu có thỉnh trên mục hương linh cha mẹ trong các kiếp quá khứ của riêng cha mẹ của con của từng thành viên đã từng bất kính bất hiếu?
 • 19. Cách tụng các kinh phụ trong bài 8 như thế nào: dài 3 quyển ngắn 7 quyển

58. Cầu siêu vu lan

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/ATJDHN4U8zk

Mô tả nội dung chính:

 • 1. Vấn đề cầu siêu cho gia tiên
 • 2. Phật tử người nhà Phật tử không tu theo chương trình Vu Lan mà chỉ cúng dường bằng tịnh tài có được đăng ký cầu siêu ngày 8/7 lên CLB không?
 • 3. Phật tử chưa tu theo nhóm muốn cầu siêu theo Nhóm có được không?
 • 4. Số mục Phật tử được đăng ký vào danh sách cầu siêu?
 • 5. Cha mẹ và quyến thuộc quá khứ đang theo nếu mình không biết họ có đang trong cõi hương linh ngạ quỹ mình có nên đăng ký cầu siêu không?
 • 6. Phật tử chỉ có 2 mẹ con, mẹ bị cấm trại nên muốn cúng tùy duyên hồi hướng cho gia tiên, hương linh cô hồn trong mùa Vu lan có được không?
 • 7. Cha mẹ hiện đời nếu đã quá vãng là cha mẹ đẻ hay cha mẹ chồng, vợ?
 • 9.Trong bài đăng ký cầu siêu ngày 08/07 có điền họ bố và họ bà nội không ạ?
 • 10. Trong đợt cúng thí từ ngày 1-15 có Phật tử và người thân cùng đăng ký thí thực thì có đăng ký lên chư Tăng chúng minh hay không?
 • 11. Cô chỉ dạy về việc hướng dẫn khi có Phật tử mới mong nuốn tu tập chương trình An Cư Kiết Hạ muộn hơn so với chương trình.
 • 12. Phật tử gieo duyên muốn gửi tịnh tài về lễ cầu siêu ngày 08/07 có được không?
 • 13. Cúng rằm tháng bảy có phải đăng ký không?
 • 14. Có phải đăng ký cúng thí thực riêng không hay kết họp với chương trình cúng thí của CLB?
 • 15. Nếu kết họp thì có tính vào chương trình theo phát động của CLB không?
 • 16. Tiền cúng dường cho gia tiên và hương linh trên đất có phải là tiền cầu siêu không?
 • 17. Khi hai vợ chồng cùng tu bài 08 đến phần cúng dường chồng bạch hộ cho vợ có được không?
 • 18. Khi hai vợ chồng cùng sinh hoạt trong đạo tràng có chương trình cúng thí thì hai vợ chồng sẽ đăng ký như thế nào?
 • 19. Số ngày có nhân đôi lên không?
 • 20. Hai vợ chồng đăng ký chỉ có một người lên đàn lễ có được không?
 • 21.Thỉnh các mục hương linh về dự lễ cầu siêu ngày 08/07 rất nhiều nhóm nhưng vì dịch bệnh có ít tịnh tài thì liệu các hương linh trên được duyên về dự lễ cầu siêu được hay không?
 • 22. Có thể kết họp công đức lục hòa hồi hướng cho các hương linh có phước được về dự lễ cầu siêu ngày 08/7 ?
 • 23. Nghi thức cúng giỗ dành cho người mất đã phát nguyện bồ đề tu lục hòa áp dụng cho hương linh đã được cúng dường tùy duyên hay cúng dường trai viên?
 • 24. Gia đình Phật tử muốn đăng ký cầu siêu tùy duyên cho hai họ và muốn đăng ký cầu siêu trai viên cho hương linh sắp có giỗ sẽ bạch ở nhà như thế nào?
 • 25. Xin hỏi về cúng dường trai viên?

59. Bài bạch xin người tinh tấn

Ấn vào đường Link:

https://youtu.be/dlJOjTTLuOQ

Mô tả nội dung chính:

 • Về bài bạch xin người tinh tấn: Nếu trong đạo tràng có Phật tử bị cản tu hoặc Phật tử Ban cán sự bị duyên khiến không tinh tấn thì Ban cán sự đạo tràng cùng phát nguyện hoặc Phật tử phát nguyện, nếu việc của Ban cán sự thì Ban cán sự phát nguyện, nếu là việc của Phật tử thì Phật tử phát nguyện mỗi ngày trước hình của Cô, hướng lên Chư Phật đảnh lễ tri ân Pháp lục hòa.

 • + Đạo tràng cần làm thế nào để việc bạch được thành tựu?
  + Khi biết bài bạch chúng con đã phát động trong đạo tràng và các Phật tử cũng phát nguyện bạch hằng ngày nhưng không cùng giờ cố định có được không?
  + Thời gian bạch sẽ kéo dài như thế nào? Trọn đời, hay trong giai đoạn muốn tinh tấn, hoặc trong giai đoạn tu tập nghiệp bị cản tu?
  + Phật tử có thể hình dung ra cô hay chỉ để hình Cô trước mặt, ảnh này có thể trên thiết bị không?

60. Quả báo tự cầu siêu theo nghi thức chùa Ba Vàng

Ấn vào đường Link:

https://youtu.be/-vroEoChv0A

Mô tả nội dung chính:

 • Phật tử gieo duyên muốn xin nghi thức của chùa về cúng có được không?
 • Quả báo khi Phật tử tự cầu siêu theo các nghi thức của chùa?
 
Ấn vào đường Link: https://youtu.be/C6UNZBVqjK8
 
Mô tả nội dung chính:
 • Giải thích về lời chư Tăng chỉ dạy ở các đàn lễ cúng thí thực thỉnh hương linh về đàn chẩn tế thì không cần chư Tăng chứng minh
 • Phật tử và nhân dân có tham gia chương trình tu và cúng dường nhưng không có phần mời hương linh về đàn chẩn tế vậy tịnh tài có đưa cho đạo tràng gửi về đàn chẩn tế không hay chỉ gửi về chùa?
 • Phật tử gieo duyên đạo tràng không cầm tiền của họ với bất cứ hình thức nào, để họ tự gửi hết về chùa
 • Tu kết hợp nhiều chương trình cùng 1 thời gian
 • Đạo tràng soạn tin nhắn bài bạch hướng dẫn cho Phật tử mới vào đạo tràng
 
Ấn vào đường Link: https://youtu.be/Wkb_ztD3yRk
Mô tả nội dung chính:
 • Đưa chương trình về cho Phật tử tùy duyên tu theo hướng dẫn, có gì chưa hiểu thì hỏi
 • Phật tử gieo duyên còn tà kiến thì dù có hồi hướng công đức lục hòa cho họ cũng không nhận được
 • Hướng dẫn cho Phật tử gieo duyên qua điện thoại, nếu hỏi họ muốn đến nhà gieo duyên thì mới đến

63. Văn hồi hướng công đức lục hòa khi họp, hát, và bài bạch của Cô đang hồi hướng

Ấn vào đường Link: https://youtu.be/LppaV0JXNUE

Mô tả nội dung chính:

 • Khi hồi hướng công đức lục hoà khi họp và hát lục hòa ca thì chỉ hồi hướng cho các hương linh có oán kết trên nghiệp tà kiến của các đạo hữu cùng gia đình, cha mẹ và các hương linh có oán kết trên nghiệp tà kiến chung của tất cả các phật tử đang làm phận sự đó
 • 2 đối tượng không được hồi hướng giống Tâm Chiếu Hoàn Quán đang hồi hướng là các chúng có tu tập nhưng vì chấp ngã nên vẫn còn trong cõi ngã quỷ và chúng chê bai pháp lục hòa
 • Với anh chị em bạn bè người thân người ngoài câu lạc bộ ai nhờ cúng lễ gì thì nhận hết không bỏ 1 ai nhưng bạn bè người thân cần đăng lên đạo tràng và lấy chương trình đạo tràng đi làm phận sự. Còn gia đình thì lấy chương trình gia đình
 • Trong đạo tràng ai cũng phải học làm chủ sám, chỉ xin phép đạo tràng thôi, các đạo tràng chủ động học chuông mõ khánh, chủ sám.. để còn đi làm cho bạn bè người thân...
 • Sắp tới Tâm Chiếu Hoàn Quán hướng dẫn làm đám ma vì Phật tử chính thức cần làm được vì có giới có công đức lục hoà, được Chư Tăng chứng minh và hộ trì để chư Tăng có thời gian tu tập.
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
-
aa
+
18,161 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  18/04/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân ân đức của cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con ạ
 2. T
  T

  Trung Kiên Ngô

  17/08/2022
  Quá tuyệt vời như cuốn cẩm nang nghi lễ
 3. L
  L

  Lê Văn Đức

  15/07/2022
  Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu đã tổng hợp thật đầy đủ cho Ban Nghi lễ
 4. T
  T

  Trần Thị Mơ

  15/07/2022
  Thật hoan hỷ khi chúng con được tổng hợp bài đầy đủ dành cho Ban nghi lễ. Con xin tri ân Cô Chủ Nhiệm và tùy hỷ công đức các quý đạo hữu ạ.
 5. C
  C

  Chu Thị Nam Phương

  15/07/2022
  Rất bổ ích ạ!