Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các nghi thức tu Bát quan trai giới

Các nghi thức dành cho 2 đối tượng

(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

I. Các Nghi Thức Tu Bát Quan Trai Kỷ Niệm Ngày Đức Phật

1. Nghi thức tu tập Bát quan trai giới – kính mừng Đức Phật thành đạo 08/12

II. Các Nghi Thức Tu Bát Quan Trai Khác

1. Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

2. Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

3. Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa

4. Các chương trình tu ngày 15 âm lịch hàng tháng

5. Nghi thức tu Bát quan trai mùng 8 tháng Giêng – đàn Dược Sư

6. Nghi thức tu bát quan trai – kết chương trình tu mùa hạ theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

7. Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

8. Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7

9. Nghi thức tu Bát quan trai – giỗ Tổ theo chương trình phát trực tiếp của chùa

10. Nghi thức tu Bát Quan Trai Giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

11. Chương trình tu Bát quan trai giới tại nhà hồi hướng hoá giải nạn dịch Covid-19, khô hạn, hạn hán

12. Khuyến thỉnh tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh

13. Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam

829 lượt xem
19/02/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục