Tổng hợp các kiến thức về quy y - Niệm quy y

1. Trường hợp mất niệm quy y

Link Youtube: https://youtu.be/8Vz__REAVQw

Mô tả nội dung chính:
Người thân PT vẫn còn tà kiến, đi xem ngày giờ để làm nhà, bốc mộ thì PT cần làm gì để không bị mất niệm quy y?
PT giảng cho con về quy y, nói mãi con không hiểu, PT lỡ miệng nói ""lậy Chúa''. Vậy PT có mất niệm quy y không?
Tất cả các trường hợp mất niệm quy y trong khi bạch NMLTNV thì đều phải bạch lại đúng không?
Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật
-
aa
+
2,570 lượt xem
08/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ