Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thực Hành Tỉnh Thức

Bắt nguồn từ thiện tâm tha thiết muốn tu tập, thực hành Giáo Pháp của Đức Phật, sáng ngày mồng Chín tháng Giêng, các Phật Tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB đã cùng nhau chuẩn bị cho mình những dụng cụ cần thiết cũng như là những nguồn tâm của mỗi người để làm hành trang cho hành trình lên đỉnh núi Bồ Đề, nơi sẽ xây dựng công trình Đại Bảo Tháp.

Leo núi Ba Vàng chính là một môi trường thuận lợi để tu tập. Bởi trong quá trình leo núi, chúng ta sẽ phát sinh ra nhiều tâm, tưởng. Theo sự thực hành chú tâm của mình mà có thể nhận biết được những tâm tưởng đó. Từng bước chân tỉnh thức, ta sẽ quán sát được tâm của mình, rồi bắt được vô số vọng tưởng.

Ta phân biệt việc này là việc ác hay việc thiện. Việc này nên làm hay nên bỏ? Tâm này là tâm thiện hay tâm bất thiện? Tinh tấn hành thiện sẽ bỏ được ác. Tỉnh thức để nhận biết việc này là đúng giới, việc này chưa đúng giới. Khi tư duy như vậy gọi là tỉnh giác. Thực hành sự tư duy trong tỉnh giác, chúng ta sẽ đoạn được các phiền não, lậu hoặc.

Tu tập tỉnh giác sẽ mang lại lợi ích cho chính mình cũng như lợi ích cho chúng sinh trong hiện kiếp. Bởi nhiều người còn tin theo tà kiến khiến họ đau khổ. Chúng ta dẫn dắt, hướng cho họ có khởi duyên tiếp cận với lời dạy của Chư Phật.

Khi hiểu họ sẽ bỏ ác, hành thiện mà được hạnh phúc. Khi thực hành tu tập như thế, chúng ta sẽ kiểm soát được những hành động tạo tác từ thân, khẩu, ý của mình, tăng trưởng tâm từ bi cứu khổ, mang lại an vui cho mình và người.

Chúng ta do giác ngộ nên sinh tâm thiện lành, làm các việc thiện lành. Người người thiện, nhà nhà thiện, đất nước sẽ được bình an.

Đỉnh núi Bồ Đề là nơi sẽ xây dựng Đại Bảo Tháp, nơi thờ phụng Kinh Phật. Mọi người tới đảnh lễ, thực hành được những lời dạy của Chư Phật khiến họ tăng trưởng trí tuệ. Thời khóa tụng Kinh công đức xây dựng bảo tháp của các Phật Tử trong cậu lạc bộ đã diễn ra hết sức trang nghiêm. Mọi người đều hiểu được ý nghĩa, tán thán công đức và cầu thỉnh nhân duyên để xây dựng thành công ngôi Đại Bảo Tháp này, để tuyên dương Chính Pháp, làm lợi ích cho thế gian.

Sau thời khóa tụng Kinh, các Phật Tử trong cậu lạc bộ lại được vun bồi thêm những tri kiến trong tu tập qua những lời chia sẻ Pháp của cô chủ nhiệm:

“Ở đây, Yến cho đại chúng tư duy đến Thầy trụ trì thôi. Nhân gì, duyên gì mà Ngài kiếp này lại xây dựng Bảo Tháp để thờ Kinh, rồi tuyên thuyết Kinh? Có phải công đức không phải nhỏ không? Duyên tiền kiếp tu không phải ít không? Tự mình tu hành trong nhiều kiếp, dùng trí Bát Nhã tu hành, phát tâm Bồ Đề tu hành cầu nhất thiết trí, chí cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nay lại vì chúng sinh xây dựng Bảo Tháp, thờ Kinh cho tất cả chúng sinh được kết duyên, được công đức, được phước báo, để chúng sinh được cúng dường xây dựng Bảo Tháp, được vô lượng phước lành. Cho chúng sinh lễ bái hằng ngày, tuyên thuyết Kinh cho đại chúng tu tập, thâm nhập. Thì phải biết rằng chí của người này không phải nhỏ, tâm của người này không phải là hẹp. Mà phải là quảng đại tâm đang tu tập cầu nhất thiết tr trí của Phật”.

Hành trình leo núi Ba Vàng trong tỉnh giác đã khép lại, đánh dấu một khởi đầu may mắn và tốt đẹp trên con đường tầm cầu học Đạo của các Phật Tử CLB Cúc Vàng trong năm mới Mậu Tuất.

Chúc cho tất cả mọi người đủ nhân duyên chinh phục đỉnh núi Bồ Đề hôm nay luôn cùng nhau tinh tấn tu hành, dưới sự chỉ dạy của trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm CLB mà thành tựu được các công hạnh Bồ Đề, cầu Đạo Vô Thượng.

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:

  1. SoundCloud
  2. NhacCuaTui
33 lượt xem
28/01/2018

Bình luận (0)

Bình luận của bạn