Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về trí…

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc

Chi tiết
Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

Bài kinh: Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực công đức của Bồ Tát Văn Thù

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc

Chi tiết
Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công hạnh của Bồ Tát

Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng phương tiện trong công…

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc

Chi tiết
Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Bài kinh: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết về tài năng của Bồ Tát

Nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa tại tinh xá nơi khu vườn Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc

Chi tiết
Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh

Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Savatthi). Bấy giờ, Tôn giả A Nậu Lâu Ðà (Anuruddha) ở

Chi tiết
Kinh Chuyện Thu Góp Tài Sản

Kinh Chuyện Thu Góp Tài Sản

Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bốn nữ nhân tại Vương Xá dùng nhiều phương tiện

Chi tiết
Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi). Trong làng nọ không xa thành

Chi tiết
Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở trong vườn Trúc, Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ,

Chi tiết
Kinh Thắng

Kinh Thắng

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô

Chi tiết
Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

Như vầy tôi nghe: Một thuở, Phật tại nước Xá Vệ, thuyết Pháp cho vua quan dân cùng chúng Tỳ-kheo

Chi tiết
Kinh Tệ Nạp Y

Kinh Tệ Nạp Y

Tôi nghe như vầy: Một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô

Chi tiết
Kinh Pháp Tương Hoại

Kinh Pháp Tương Hoại

Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô

Chi tiết