Bài Kinh: Gần Phật Và Xa Phật

Bài Kinh: Gần Phật Và Xa Phật

Thuở xưa, đức Phật trú tại tịnh xá Kỳ Hoàn nước Xá-vệ, vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy,

Chi tiết
Đức Phật

Bài kinh: Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?

Đại đức Na-tiên là bậc A-la-hán đã giải nghi những nạn vấn của vua Mi-lan-đà – một vị vua có

Chi tiết
Bồ tát địa tạng

Hiếu duyên Bồ tát Địa Tạng phát nguyện Bồ Đề

Bà La Môn nữ cứu mẹ Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có

Chi tiết
Tiểu cảnh Tết chùa Ba Vàng

Bài kinh: Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại thành Vương Xá, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng vào thời

Chi tiết
Bao quanh chùa Ba Vàng là núi rừng

Bài kinh: Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây

Bấy giờ, đức Thế Tôn trú tại Vương Xá trong Trúc Lâm. Thời ấy vua Bình Sa muốn ăn xoài

Chi tiết

Lương Hoàng Sám – Phần 12

Chương Thứ Mười Lăm Lễ Phật Thế Các Vị Tiên (Trang 387) Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo

Chi tiết

Lương Hoàng Sám – Phần 11

Quyển Thứ Bảy Chương Thứ Mười Tự Vui Mừng (Trang 359) Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng,

Chi tiết

Lương Hoàng Sám – Phần 10

Chương Thứ Chín Giải Oan Thích Kiết (Trang 322) Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni

Chi tiết
luong-hoang-sam

Lương Hoàng Sám

LỜI GIỚI THIỆU Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì

Chi tiết
Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám – Phần 17

(Trang 494) Quyển Thứ Mười Chương Thứ Ba Mươi Tám Bồ Tát Hồi Hướng Ngày nay đại chúng đã cùng

Chi tiết

Lương Hoàng Sám – Phần 16

(Trang 464) Chương Thứ Ba Mươi Ba Lễ Phật Thế Chúng Sanh Trong Đường Súc Sanh Ngày nay đại chúng

Chi tiết
Lương Hoàng Sám

Lương Hoàng Sám – Phần 18

(Trang 513) Chương Thứ Ba Mươi Chín Phát Nguyện (tiếp) Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu

Chi tiết