Vui tết đoan ngọ

Bài hát: Về chùa Ba Vàng đón Tết Đoan Ngọ

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng Lời bài

Chi tiết
bài hát con sâu tết đoan ngọ

Bài hát: Con sâu Tết Đoan Ngọ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Chị em ta rủ nhau đi giết sâu

Chi tiết
Khúc ca mừng tắm Phật

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương Lời bài

Chi tiết
bài kệ tắm Phật

Bài Kệ Tắm Phật

Soạn lời theo Kệ chú tắm Phật: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Con nay cung kính

Chi tiết
Bài hát: Vui thay Phật ra đời

Bài hát: Vui thay Phật ra đời

Soạn lời theo Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa

Chi tiết
Bữa cơm cuối cùng của Đức Phật

Bài hát: Thông điệp từ bi của Đức Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương Lời bài

Chi tiết
Kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Hoạt kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật…

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng Các

Chi tiết
Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Bài hát: Công đức cúng dường Xá Lợi

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng Lời bài

Chi tiết
Bài hát: Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?

Bài hát: Như Lai nhập niết bàn con nương tựa vào đâu?

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương Thể hiện:

Chi tiết
Xuất gia sự từ bỏ vỹ đại

Bài hát: Xuất gia – Sự từ bỏ vĩ đại

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương Thể hiện:

Chi tiết

Hoạt kịch: Thiên tình sử công chúa Da Du Đà La và sự kiện xuất gia…

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương Thể

Chi tiết
Bài hát: Mừng ngày mùng 8 tháng 3

Bài hát: Mừng ngày mùng 8 tháng 3

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng Lời bài

Chi tiết