Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thông Báo Họp

Được sự chỉ dạy của cô Phạm Thị Yến Facebook Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) – Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, Ban Thông tin và Truyền thông xin được thông báo họp như sau:

– Nội dung: Rút kinh nghiệm và triển khai các công việc sắp tới của các Ban.
– Thời gian: 14h ngày 21/07/2017 (tức ngày 28/6 năm Đinh Dậu).
– Địa điểm: Tầng 1 Thiền đường – Chùa Ba Vàng.
– Thành phần:
1. Tất cả các thành viên trong Ban Hành đường (và những Phật tử Phát tâm làm công quả tại Ban Hành đường phục vụ Khóa tu Mùa hè tại Chùa Ba Vàng).
2. Ban Bảo vệ cho Khóa tu Mùa hè năm 2017 tại Chùa Ba Vàng.
3. Tổ Bảo vệ Pháp hội Thỉnh oan gia trái chủ thuộc Ban Kết nối.

+ NHIỆM VỤ CÁC BAN:
1) Ban Hành đường: Thông báo cuộc họp với các thành viên và các nhóm.
Liên hệ: Trần Thị Thúy – SĐT: 0969 894 169
2) Ban Bảo vệ của KTMH: Thông báo cuộc họp với các thành viên của Ban.
Liên hệ: Cô Thanh – SĐT: 0914 800 789
3) Tổ Bảo vệ thuộc Ban Kết nối: Thông báo cuộc họp với các thành viên của Tổ.
Liên hệ: Nguyễn Thị Mai – SĐT 01654 723 681

+ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI: 
Các thành viên tự chủ động về phương tiện đi lại.

Rất mong các thành viên đến họp đúng giờ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_

36 lượt xem
09/01/2018

Bình luận

Bình luận của bạn