Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thông báo chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Kính thưa quý đạo hữu!

Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”. Cho nên, tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật.

Tại chùa Ba Vàng, nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 Âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề và phát nguyện thực hành công hạnh Bồ đề để tích tập các công đức thành tựu đạo Vô thượng.

Để việc phát tâm Bồ đề được chân thật và lợi ích, xin khuyến thỉnh quý đạo hữu tu tập chương trình “Khuyến phát tâm Bồ đề”. Qua sự tu tập này, quý đạo hữu sẽ hiểu rõ hơn về công hạnh Bồ đề của chư Phật, chư Bồ Tát, từ đó dũng mãnh phát nguyện Bồ đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề cho đến ngày thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Thời gian tu tập: 4 ngày (Từ ngày 16/6 – 19/6/Tân Sửu, tức 25/7 – 28/7/2021)

Thời khóa tụng kinh trong chương trình được phát trực tiếp vào lúc 5h00 trong các ngày tu tập trên các kênh truyền thông:
– Website: chuabavang.com
– Youtube: Chua Ba Vang
(Nếu không thể tụng kinh theo chương trình lúc 5h00, quý đạo hữu có thể tùy duyên tu tập vào thời gian khác trong ngày.)

Đường link nghi thức tu tập: Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Lưu ý: Nếu đang tu tập theo chương trình 3 tháng an cư kiết hạ, trong 4 ngày tu tập theo chương trình “Khuyến phát tâm Bồ đề”, quý Phật tử và các bạn không tu theo chương trình an cư kiết hạ. Kết thúc 4 ngày, quý Phật tử và các bạn tiếp tục tu như bình thường.

Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!

Khuyến Phát tâm bồ đề

469 lượt xem
24/07/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục