Thông báo chương trình trực tuyến lễ trai đàn chẩn tế tất niên

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Hằng năm cứ đến dịp cuối năm, với tấm lòng biết ơn, mỗi gia đình Việt đều làm mâm cơm cúng lễ tạ gia tiên và các vị chư Thiên, chư thần linh đã phù hộ cho gia đình trong một năm qua. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng làm lễ cúng để bố thí đến các chúng sinh trong cõi tâm linh. Đây là nét văn hóa đẹp đầy tính nhân văn, thể hiện tâm từ bi với các chúng sinh cõi tâm linh và mang ý nghĩa về truyền thống biết ơn của người dân Việt Nam.
Nhân dịp cuối năm Tân Sửu, thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân, Phật tử thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ trai đàn chẩn tế tất niên trực tuyến để mọi người được thực hành cúng lễ theo lời Phật dạy, hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư thần linh hộ trì, các vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh hợp duyên và các vong linh theo lời bạch thỉnh của gia đình.
Thời gian: 21h00 - Ngày 15/12/Tân Sửu (tức 17/01/2022)
Chương trình sẽ được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông:
- Website: chuabavang.com
- Youtube: Chua Ba Vang
- Website: phamthiyen.com
Quý vị có thể bạch thỉnh vong linh về đàn chẩn tế theo văn bạch sau.
(Lưu ý: Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, không bạch theo văn bạch này, mà bạch theo văn bạch riêng đã được hướng dẫn.)
Văn Bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ...
(Tùy duyên đọc 1 trong hai trường hợp sau)
- Trường hợp bạch trước khi diễn ra lễ đàn: Con được biết vào hồi…giờ, ngày…tháng…năm….tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh).... vào ngày giờ đó được về chùa Ba Vàng tham dự lễ trai đàn.
- Trường hợp trong khi đàn chẩn tế đang diễn ra: Giờ này tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... được về đàn chẩn tế.
(Đọc tiếp)
Nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.
(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là..., để hộ trì Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo)
(Đọc tiếp)
Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)...
Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 
---
Kính mời quý vị và các bạn cùng tham khảo các bài kinh Đức Phật dạy về cúng tế cho vong linh:
Thông báo chương trình trực tuyến lễ trai đàn chẩn tế tất niên Thông báo chương trình trực tuyến lễ trai đàn chẩn tế tất niên
1,086 lượt xem
17/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ