[THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN] LỄ KẾT CHƯƠNG TRÌNH TU MÙA HẠ

Kính thưa quý Phật tử và các bạn! 
Nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, trong 3 tháng vừa qua, các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nói riêng và nhân dân, Phật tử nói chung đã cùng nhau tu tập, trì giới, sám hối, làm các việc phước thiện,... theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Nay chương trình tu tập đã hoàn mãn, thể theo sự thỉnh cầu của các Phật tử, được sự cho phép trên Sư Phụ, Lễ kết chương trình tu mùa hạ sẽ được diễn ra tại chùa Ba Vàng dưới sự quang lâm tác lễ của chư tôn đức Tăng và sự tham gia của các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa cũng như các Phật tử tại hơn 200 đạo tràng trong và ngoài nước theo dõi qua mạng trực tuyến.

Đặc biệt, trong ngày, hơn 40 đạo tràng Phật tử chùa Ba Vàng mới được thành lập sẽ chính thức được ra mắt.

Thời gian: Chủ nhật, ngày 05/9/Tân Sửu (tức 10/10/2021)

Nội dung chi tiết:

- 7h30: Khóa lễ truyền Bát quan trai giới 
- 8h30: Tụng kinh 
- 11h00: Sớt bát cúng dường chư Tăng 
- 14h30: Tọa thiền 
- 15h30: Chương trình ra mắt hơn 40 đạo tràng Phật tử chùa Ba Vàng 
- 18h30: Sám chuyển hóa 
- 20h00: Lễ trai đàn chẩn tế

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh: 
- Youtube: Chua Ba Vang / Thầy Thích Trúc Thái Minh 
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) 
- Website: chuabavang.com 
- Website: phamthiyen.com

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi! 
Chúc quý Phật tử và gia đình hoan hỷ, tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

Kết đàn an cư

Kết đàn an cư

1,273 lượt xem
06/10/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ