Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

[Trao Đổi với Phật Tử] Thiền Tông Tân Diệu Hủy Báng Quả Vị A La Hán

Chùa Thiền Tông Tân Diệu công bố cuốn Huyền Ký của Đức Phật đã gây xôn xao cho các tín đồ đạo Phật với những điều rất mơ hồ, bịa đặt. Đức Phật là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, giác ngộ giải thoát, hoàn toàn sáng suốt nhưng Thiền Tông Tân Diệu lại mượn cuốn Huyền Ký của Đức Phật này để bẻ cong sự thật, phỉ báng các bậc A La Hán, xuyên tạc khoa học và tâm linh. Đó là một mối đe dọa cho những tín đồ Phật giáo khi tin theo Thiền Tông Tân Diệu và tạo tác những nhân quả xấu ác.


Kính thưa các bạn, phần sau của video, tôi xin trích kinh Pháp Cú thuộc tiểu bộ Nikaya, để nói về các vị A La Hán, nhằm vạch rõ sự ngu si ngông cuồng của Thiền Tông Tân Diệu, đã vu khống bôi nhọ các vị A La Hán, mà tôi đọc trong tập “Huyền Ký Bịa” và phân tích trong video.

Phẩm 7: A La Hán

Kệ Ngôn 90: Bậc Thánh Giải Thoát Không Còn Nhiệt Não

Vượt thoát ngoài tất cả
Đạt cứu cánh, vô sầu
Vị ấy không nhiệt não
Mọi buộc ràng đoạn tận

Kệ Ngôn 91: Bậc Giải Thoát Thì Không Vướng Mắc

Tự sách tấn, tỉnh thức
Không dính mắc nơi nào,
Tựa thiên nga rời ao,
Bỏ sau lưng trú xứ

Kệ Ngôn 92: Bậc Thánh Tự Tại Trong Cảnh Giới Giải Thoát

Không tích tập tài sản
Ẩm thực chánh tư niệm
Tự tại trong hành xứ
Không, vô tướng, giải thoát
Như chim trên tầng không
Hướng đi khó đo đạt

Kệ Ngôn 93: Không Thể Lấy Phàm Tâm Đo Lường Thánh Đức

Bậc lậu tận đã dứt
Đâu tham cầu ẩm thực
Tự tại trong hành xứ
Không, vô tướng, giải thoát
Như chim trên tầng không
Hướng đi khó đo lường

Kệ Ngôn 94: Chư Thiên Cũng Ái Kính Bậc Giải Thoát

Các căn khéo nhiếp phục
Như xa phu điều ngự
Mạn trừ, lậu hoặc dứt
Chư thiên mến vị ấy

Kệ Ngôn 95: Tâm Giải Thoát Là Tâm Bất Động

Như đất không hiềm hận
Tựa cột trụ trơ trơ
Tựa hồ chẳng nhiễm nhơ
Vị ấy không luân hồi

Kệ Ngôn 96: Hành Xử của Bậc Giải Thoát

Vị ấy bậc thành tựu
Giải thoát nhờ chánh trí
Tịnh thanh từ tâm ý
Đến hành động, ngôn từ

Kệ Ngôn 97 – 98: Giá Trị Vượt Ngoài Giá Trị

Vô vọng và mạt vận
Không tin, không cảm kích
Phá vỡ mọi mắt xích
Chính thị bậc thượng nhân

Kệ Ngôn 97 – 98: Thánh Ở Nơi Nào Thì Nơi Đó Có Khả Ái

Núi rừng hay làng mạc
Thung lũng hay núi cao
Ứng cúng trú nơi nào
Chốn ấy là tịnh độ.

Kệ Ngôn 99: Thánh Phàm Tâm Cảnh Có Khác

Tịnh lạc thay núi rừng
Phàm nhân không thích thú
Bậc ly tham an trú
Vì không tầm cầu dục

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 5/9 năm Đinh Dậu.

0:09 Cháu thưa Cô. Gần đây cháu có nghe qua về bộ sách “Huyền Ký của Đức Phật do soạn giả Nguyễn Nhân viết ở chùa Thiền Tông Tân Diệu tỉnh Long An. Cháu nghe nói đó là pháp môn thứ sáu được gọi là “Như Lai Thanh Tịnh Thiền” hay còn gọi là “Thiền Thanh Tịnh” và giờ có rất nhiều người tu theo pháp môn đó. Họ đã bỏ chùa, không đi chùa nữa. Họ không tụng kinh, không lễ Phật. Cháu thấy nguy hại quá nên cháu mới thỉnh Cô để Cô cho cháu sự quang minh trên đường tu của cháu.


Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.


Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

91 lượt xem
21/03/2018

Bình luận