Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tháng Vu Lan là tháng đại phúc – Làm gì để cha mẹ đời này và nhiều đời trước được thoát khổ, an vui?

Tháng 7 âm lịch hay tháng Vu Lan được gọi là tháng đại phúc. Bởi đây là dịp để con cái có thể thực hiện những việc báo hiếu cha mẹ có ý nghĩa lớn hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Vậy tại sao gọi tháng 7 Vu Lan là tháng đại phúc? Trong tháng này, chúng ta nên làm gì để báo hiếu cha mẹ đời này và nhiều đời trước? Kính mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết dưới đây.

1. Tại sao nói tháng 7 Vu Lan là tháng đại phúc

Tháng 7 âm lịch thường là thời điểm kết thúc ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Thời Đức Phật còn tại thế, trong ba tháng này, chư Tăng tập trung ở một nơi sách tấn nhau tu tập, thực hành lời Phật dạy, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức để có tư lương mà tỏa đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh. Từ sự tập trung tu tập này, rất nhiều chư Tăng được tăng trưởng trí tuệ, tròn đầy giới đức, chứng đắc quả vị.

Chính nhờ công đức to lớn ấy, pháp giới này được ân hưởng từ năng lực tâm của các Ngài. Vậy nên, chúng sinh nào cúng dường chư Tăng vào thời gian an cư kiết hạ thì sẽ được phước báo rất lớn. Do đó, ba tháng an cư của chư Tăng được gọi là ba tháng đại phúc; đặc biệt là tháng 7 – tháng chư Tăng tổng kết an cư, có công đức viên mãn tròn đầy.

Hiểu được lời Phật dạy, hiểu được giá trị tu tập của chư Tăng, chúng ta biết rằng tháng 7 là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm tri ân và báo hiếu công ơn cha mẹ. Bởi nếu chúng ta làm được những việc phúc nơi Tam Bảo mà hồi hướng cho cha mẹ thì phước báu đó sẽ mang lại lợi ích rất lớn đến các bậc sinh thành. Chính vì vậy, tháng 7 âm lịch cũng được gọi là tháng Vu lan báo hiếu.

Cúng dường Tăng chúng trong tháng Vu lan có phước báu lớn để hồi hướng báo hiếu cha mẹ (Lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng 2020)

Cúng dường Tăng chúng trong tháng Vu lan có phước báu lớn để hồi hướng báo hiếu cha mẹ (Lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng 2020)

Hiện nay ở một số ngôi chùa, ngoài thời gian đi phận sự, độ chúng, chư Tăng chuyên tu quanh năm, không phải chỉ là ba tháng an cư kiết hạ. Ví dụ như tại chùa Ba Vàng, chư Tăng Ni học theo hạnh của chư Phật ba đời, thực hành các Pháp đầu đà khổ hạnh. Quý Thầy là những người đang trên lộ trình đoạn lìa tham, sân, si, sống đời thiểu dục tri túc với “tài sản” ba y một bát, hướng tới giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, từ đó làm ruộng phước tối thượng cho chư Thiên và nhân loại. Chính vì vậy, việc cúng dường của chúng ta sẽ được lợi ích dù là cúng vào thời điểm nào.

2. Chúng ta phải làm gì vào tháng Vu Lan để báo hiếu cha mẹ đời trước và đời này?

2.1. Cha mẹ đời trước

Cha mẹ đời trước có thể là cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này hoặc các kiếp quá khứ. Khi quá vãng, cha mẹ chúng ta sẽ theo nghiệp lực mà tái sinh trong sáu cõi luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Trời, A-tu-la, người.

Nếu cha mẹ đời trước đã tái sinh vào địa ngục, súc sinh, Trời, A-tu-la, người thì khi chúng ta cúng thức ăn, cha mẹ không nhận được. Ví dụ: Cha mẹ tái sinh thành một người dân ở châu Phi hay thành hàng xóm của mình, mà mình đặt đồ cúng lên ban thờ, cha mẹ không thể về ăn được.

Còn nếu cha mẹ tái sinh vào cõi ngạ quỷ, cha mẹ có thể thọ hưởng được phần thức ăn chúng ta cúng nếu cha mẹ có phước để thọ nhận. Tuy nhiên, chúng ta đặt vật cúng là nhà cửa, quần áo, xe cộ thì dù cha mẹ là vong linh, ngạ quỷ, súc sinh hay cõi người cũng không nhận được.

Tuy nhiên, có một phương pháp để báo hiếu cha mẹ trong tất cả các cõi, dù cha mẹ tái sinh vào cõi nào cũng đều nhận được. Đó là thực hành theo lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến nơi có đông Tăng chúng tu hành phạm hạnh. Với phước báu sinh ra từ việc cúng dường này, chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ quá vãng thì họ sẽ nhận được.

Trong tháng Vu lan, cúng dường đến nơi có Tăng chúng tu hành phạm hạnh sẽ sinh phước lớn để hồi hướng cho cha mẹ

Trong tháng Vu lan, cúng dường đến nơi có Tăng chúng tu hành phạm hạnh sẽ sinh phước lớn để hồi hướng cho cha mẹ

Ví dụ cha mẹ đang ở cõi súc sinh, nếu nghiệp lực hôm đó phải bị săn bắn mất mạng; thì nhờ phúc báu mình hồi hướng mà thoát nghiệp đó. Hay nếu cha mẹ đang là chúng sinh thỏ hoặc trâu, khi được hồi hướng phúc báu thì tìm được bãi cỏ non để ăn. Nếu cha mẹ đã được tái sinh trở lại làm người, mà trong tiền kiếp họ đã từng hoan hỷ với mình, mình từng hoan hỷ với họ, hoặc mình từng có lỗi lầm và phát tâm ăn năn; đến bây giờ mình hồi hướng phúc báo thì ngay lập tức một điều may mắn sẽ đến với họ. Hoặc nếu cha mẹ đã được sinh lên cõi Trời thì tuổi thọ được kéo dài hơn, dung sắc càng trở nên đẹp đẽ,…

Tất cả những điều đó không nằm ngoài nhân quả, đây là nhân cha mẹ đã gieo từ kiếp trước khi còn làm cha mẹ chúng ta. Giờ chúng ta biết đến Phật Pháp, làm được phước lành hồi hướng đến cho cha mẹ thì cha mẹ được may mắn vì đã từng sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta nên cúng dường Tam Bảo, nơi có chư Tăng tu hành thanh tịnh – là ruộng phước tối thượng để hồi hướng cho cha mẹ quá khứ. Chỉ như vậy, việc báo hiếu của chúng ta mới thực sự là rốt ráo và lợi ích như lời chư Phật dạy.

Trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta với tâm hiếu mà cung kính, hoan hỷ cúng dường cầu phúc báo cho cha mẹ, dù điều kiện của chúng ta chỉ có thể cúng quả táo, quả ổi, nắm muối thì chúng ta đều hồi hướng được phước đó đến nơi cha mẹ. Chúng ta nên nguyện: Nếu cha mẹ còn trong cõi ngạ quỷ thì được vân tập về chùa tu tập, cha mẹ ở những cõi khác cũng được tăng phước, đầy đủ nhân duyên được nương tựa Tam Bảo.

Cúng dường tháng Vu Lan với mong nguyện cha mẹ được tăng phước, đầy đủ nhân duyên nương tựa Tam Bảo

Cúng dường tháng Vu Lan với mong nguyện cha mẹ được tăng phước, đầy đủ nhân duyên nương tựa Tam Bảo

2.2. Cha mẹ đời này

Đối với cha mẹ còn ở hiện đời, ngoài việc chăm sóc, phụng dưỡng hàng ngày; bằng tình cảm yêu thương chân thật, chúng ta nên dẫn dắt cha mẹ vào Phật Pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm nói cho cha mẹ mình sự thật rằng: nếu cha mẹ suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì sẽ được quả báo thiện. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta hãy nhớ kỹ lời Phật dạy để áp dụng vào thực tế, giúp cha mẹ có lòng tin vào chân lý, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới và giúp cha mẹ mình quán chiếu nhân quả để buông bỏ phiền não, giúp cha mẹ biết thực hành cúng dường. Như vậy mới là báo ân và đền ân đầy đủ cho cha mẹ.

Phật tử đưa ông bà, cha mẹ về chùa tu tập Phật Pháp mới là báo ân đầy đủ

Phật tử đưa ông bà, cha mẹ về chùa tu tập Phật Pháp mới là báo ân đầy đủ

Bên cạnh đó, trong tháng 7 Vu Lan, chúng ta nên sắm sửa vật thực, chăm chút phần cúng lễ cho gia tiên. Cha mẹ của chúng ta thường lo lắng khi mình chết không có người thờ cúng hay việc thờ cúng không đến nơi đến chốn. Khi chúng ta thể hiện được việc chăm sóc cho gia tiên, người thân đã mất bằng việc thờ cúng đầy đủ thì cha mẹ được vui vẻ và an tâm. Đó là một nhân duyên để cha mẹ nương tựa vào mình. Đây cũng là việc bố thí vô úy, cứu khổ ban vui, mang lại hạnh phúc cho cha mẹ của mình.

Trong tháng Vu Lan, chúng ta nên chăm sóc phần cúng lễ cho gia tiên

Trong tháng Vu Lan, chúng ta nên chăm sóc phần cúng lễ cho gia tiên

Phần nữa, chúng ta cũng nên cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báo cho cha mẹ hiện đời để cha mẹ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng thêm tuổi thọ, trí tuệ minh mẫn, tu theo Phật Pháp. Chúng ta cùng nhau làm các việc trong tất cả nhân duyên khiến cha mẹ kết duyên với mình, cùng nhau nương tựa vào Tam Bảo, cùng nhau nương tựa vào Pháp giải thoát của Đức Phật.

Qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, hy vọng quý đạo hữu sẽ biết cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất; đặc biệt là trong tháng Vu Lan này. Chúc quý đạo hữu tạo được nhiều phước báu, báo hiếu cha mẹ đầy đủ để viên tròn được công hạnh của một người con Phật.

Các bài nên xem:

545 lượt xem
14/08/2021

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Hiền

    15/08/2021

    Mong sao cho mọi người đều biết về việc này để cho cha mẹ, tổ tiên của chúng ta được lợi ích. Tháng 7 thật ý nghĩa đối vói người con có hiếu.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục