Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài hát: Tết Đoan Ngọ – giết sâu bọ

Tết Đoan Ngọ, Tết Đoan Ngọ là ngày giết sâu bọ, ồ là giết sâu bọ, ồ là giết sâu bọ. Ồ sâu tham, ồ sâu sân, ồ sâu si ta phải giết cách chi. Phải dùng gươm, phải dùng gươm mới giết được sâu tham, mới giết được sâu sân, mới giết được sâu si chẳng còn có cách chi. Tứ diệu đế, tứ diệu đế thật là gươm báu dùng để giết sâu tham, dùng để giết sâu sân, dùng để giết sâu si thật chẳng còn có cách chi. Thật chẳng còn có cách chi, ngoài gươm tứ diệu đế, diệt tận gốc sâu tham, diệt tận gốc sâu sân , diệt tận gốc sâu si, ồ còn có cách chi. Ồ còn có cách chi ngoài gươm tứ diệu đế, diệt tận gốc sâu tham, diệt tận gốc sâu sân, diệt tận gốc sâu si. Ồ chẳng có cách chi, ồ chẳng có cách chi ngoài gươm Tứ Diệu Đế, diệt được gốc tham, sân, si.

Các bài nên xem:

Bài hát: Dâng hoa cúng Tết Đoan Ngọ

Bài hát: Vui Tết Đoan Ngọ

403 lượt xem
24/06/2020

Bình luận